Vitaminindsprøjtning til østjysk infrastruktur

Selvom det går lidt bedre i Danmark, så er væksten i Østjylland desværre stadig meget lav. Der skal mere kul på væksten i hele Østjylland, og derfor er det nødvendigt at give den østjyske infrastruktur en vitaminindsprøjtning.

De fleste har prøvet at sidde i kø på motorvej E45, som dagligt sander til. Det er simpelthen et alvorligt problem, for det går direkte ud over væksten i vores område. Når virksomheder kigger ud over danmarkskortet for at planlægge investeringer, så vælger de steder, hvor det er nemt at komme til og fra. Derfor er der akut brug for en fuld udvidelse af E45 hele vejen fra Randers til Vejle. Midlertidige og halve løsninger, som transportministeren har planlagt, er simpelthen ikke tilstrækkelige.

Derudover er der også brug for, at vi får etableret en ny bro over Randers Fjord, så den enorme trafik, der lige nu præger Randers, kan lettes. Vi skal have etableret en ny bro som supplement til det nordlige hængsel, som jeg var med til at skaffe til byen. Det er afgørende for væksten og vores virksomheder, at den tunge trafik kan køre uden om byen. Og så er det så sandelig også afgørende, at en ny bro skaber nemmere tilkørselsforhold fra Djursland til Regionshospitalet. Det skylder vi faktisk folk fra Djursland.

Jeg har længe forsøgt at få transportministeren til at se på de trafikale udfordringer i Østjylland. Det har dog ikke været med det store held. Jeg mener ikke, at vi har råd til at vente med de nødvendige investeringer i infrastrukturen. Og jeg vil derfor fortsætte med at tage kampen op. For det er nødvendigt, at vi styrker den østjyske infrastruktur, hvis vi vil sikre, at der skabes vækst og arbejdspladser i hele Østjylland. Det vil nemlig gavne os alle sammen.