Vi skal uddanne os til jobs

»Vi uddanner kort sagt forkert«. Det var konklusionen fra Produktivitetskommissionens fjerde analyserapport af det danske uddannelsessystem. En næsten sønderknusende dom. På linje med Venstre foreslår rapporten, at der er behov for reformer, så udbuddet af uddannelser i højere grad matcher arbejdsmarkedet.

Rapporten viser, at antallet af studiepladser og dimittender er vokset mest på uddannelser, der giver lav produktivitet. Jeg finder det bekymrende, at uddannelsessystemet ikke skeler til, hvilke uddannelser der reelt er brug for. Antallet af studiepladser skal harmonere med det arbejdsmarkedet kan tilbyde, så unge nyuddannede ikke ender i arbejdsløshedskøen. God uddannelse er en vigtig forudsætning for produktivitet og dermed velstandsudvikling.

Kommissionen opfordrer til, at der foretages et gennemgribende eftersyn af hele uddannelsessystemet – fra daginstitutioner til universiteter. Frem for fokus på at give flest mulige en uddannelse, skal fokus i stedet være på det faglige niveau og på at give kompetencer, som arbejdsmarkedet efterspørger. Vi må simpelthen uddanne os klogere.

Hos Venstre ønsker vi at se på strukturen for hele uddannelsessystemet for at sikre, at de unge får en mere lige vej igennem ungdomsuddannelserne. Der er ingen idé i at få unge til at tage en uddannelse uden jobmuligheder. 

I den nyligt offentliggjorte Pisa-undersøgelse blev vi bekræftet i den danske folkeskoles problemer. Danmarks placering er middelmådig, og der bliver færre og færre af de rigtig gode elever. Det har betydet, at forældre vælger at sætte deres børn i privatskole, selvom det indebærer brugerbetaling. En anden bagside af medaljen er, at vi mister de stærke børn i folkeskolen, som ellers er med til at hæve det generelle niveau. Og des dårligere eleverne bliver, des dårligere rustet er de til at tage en ungdomsuddannelse. Regeringen må slet og ret i arbejdstøjet, så vi kan få gjort op med den triste udvikling. Vi har verdens dyreste uddannelsessystem, og produktiviteten skal være derefter, så vi fremadrettet kan få råd til sundhed, bedre uddannelse og omsorg for de svageste.