Vi skal sikre adgangen til skovene i Fussingø

Skovene omkring Fussingø er noget af det smukkeste natur vi har i Randers. Nu hvor bladene skifter farve fremstår skovene ekstra flotte og indikerer, at efteråret er over os og at vinteren er på vej. Skovene besøges dagligt af mange borgere, der bruger dem til vidt forskellige formål. Nogle går en tur med hunden, rider en tur på hesten eller drøner rundt på mountainbike. Uanset hvad man bruger skovene til er det afgørende at der fortsat er adgang til dem.

Med regeringens plan om at omdanne skovene til nationalpark følger også flere forskellige tiltag der grundlæggende ændrer adgangen til skovene. En nationalpark er med til at tiltrække turister og sætte et område på danmarkskortet. Men hvis adgangen for de daglige brugere forringes kraftigt er det dybt problematisk. Brugernes adgang til skovene er afgørende for at fastholde et mangfoldigt naturtilbud for borgerne i Randers.

Færdsel på eget ansvar er ikke det samme som uhindret adgang.

På det seneste har en del borgere været i uønsket nærkontakt med fritgående kvæg i Nationalpark Mols bjerge. Borgerne er blevet tromlet ned af kvæg der pludseligt sætter i løb. Derfor kan man stille spørgsmålstegn ved det rigtige i at udsætte landbrugsdyr i en skov, under påskud af at ville øge biodiversiteten. Det må ikke blive sådan at ældre eller børn føler sig utrygge ved at gå en tur i skoven. Man bør spørge sig selv om skovene skal være tilgængelige for borgerne eller landbrugsdyr. Når man samtidig indhegner, opsætter kvægriste og samtidig udsætter farlige dyr i områder, hvor borgere i mange år har haft uhindret adgang, er det unægtelig et udtryk for at der ikke længere er uhindret adgang til statsskovene. Derfor vil jeg spørge miljøministeren om, hvorvidt man vil sikre at den nuværende adgang til skovene opretholdes, og om man i processen omkring nationalparken har taget brugernes perspektiv og adgang med i beslutningen.

Recent responses