Vi skal sammen styrke turismen på Djursland

Djursland er ikke et udkantsområde, men et af Danmarks vigtigste turistområder. Djurs Sommerland er med til at trække et stort læs for dansk turisme, men også alle de andre attraktioner er med til at gøre Djursland et spændende feriemål for både danske og udenlandske gæster. Det er en styrke for hele Østjylland, og vi skal målrettet arbejde på at tiltrække flere turister til Djursland.

Der kan gøres mange ting for at turisterne i højere grad søger mod Djursland. Et meget nemt og hurtigt tiltag ville være, at give Djurs Sommerland lov til at opstille et af de brune attraktionsskilte ved motorvejen. Transportministeriet er kommet med den ene forklaring efter den anden om, hvorfor det ikke kan lade sig gøre, men nu ser det heldigvis ud til at reglerne kan laves om efter lokalt politisk pres, så sund fornuft forhåbentlig kan råde i stedet for en kunstig km grænse. Det er glædeligt, for vi ved, at de brune skilte langs motorvejen har en stor effekt i forhold til at tiltrække ekstra besøgende.

 

En anden god nyhed er Kattegatcenteret nu bliver tilgodeset med to millioner i forslaget til finanslov for næste år. Det er vi mange, der har kæmpet for. Bevillingen betyder, at det spændende projekt med bl.a. et stort indendørs pingvin, er kommet tættere på at blive til virkelighed.  Det giver et godt afsæt til at tiltrække flere besøgende og dermed styrke centerets økonomi. Det er bare seneste flotte resultat, som bygger videre på sidste års resultat, hvor vi fik sikret Gl. Estrup og Fregatten Jylland på finansloven. Det skal derfor være min opfordring, at vi lokalt valgte politikere på tværs af partiskel står sammen om at styrke turismen på Djursland til gavn for os alle i Østjylland.