Vi skal passe på Danmark

Terroren skaber frygt over hele Europa, og sommeren har desværre været præget af det ene blodige angreb efter det andet. De fleste af os har nok tænkt det samme: Hvornår rammer det Danmark? Det er en frygtelig tanke, og helt ubærligt hvis vores trygge samfund på den måde skulle blive ramt af kujonagtige terroristers værk.

Den eneste måde at undgå det på er ved at være godt forberedt. Som politikere er vores vigtigste opgave at passe godt på Danmark. Derfor vil Venstre og regeringen foretage en markant styrkelse af vores politi, efterretningstjeneste og forsvaret. Det skal ske ved at afsætte et milliardbeløb til styrkelse af Danmarks sikkerhed i forbindelse med 2025-planen. Det er nødvendigt, hvis Danmark fortsat skal være et af verdens mest trygge lande.

Samtidig er det afgørende, at vi kan yde et væsentlige bidrag til at imødegå og bekæmpe terroristernes arnesteder i f.eks. Mellemøsten. Det kan vi kun gøre, hvis vi har et stærkt og omstillingsparat forsvar, der kan løse alle typer opgaver. Vi skal være klar til at bidrage, men det kan vi kun hvis forsvaret har de nødvendige midler. Efter Den Kolde Krigs ophør har vi i årevis mere end indløst fredsdividenden. Det kan vi ikke blive ved med, hvis vores forsvar skal være andet end ren symbolik. Den megen uro i verden kræver, at vi på ny investerer i vores forsvar.

Endelig må vi også se i øjnene, at vores fredelige del af verden i stigende grad trues af Putins Rusland. I første omgang er det Ruslands nabolande, det står for tur, hvis de ikke makker ret. Det ændrer dog ikke ved, at den ustabilitet som Ruslands aggressive adfærd medfører kalder på et militært svar. Vi kan ikke blot se til, alt i mens NATO-lande i Baltikum trues og intimideres den ene gang efter den anden.

Putin har ikke meget andet end hånlatter til overs for dialog og løftede pegefingre, hvorfor vi i stedet er nødt til at vise, at også et lille land som Danmark er klar til at forsvare sig selv og vores allierede i NATO.

Fred og sikkerhed er et fælles gode, og her er Danmark nødt til at yde vores bidrag.