Vi skal passe på Danmark

Flere og flere unge danske statsborgere rejser til Syrien for at tilslutte sig Islamisk Stat. Siden borgerkrigen startede i Syrien i år 2012, er mindst 125 danske statsborgere rejst til konfliktområderne. Vi ved, at hjemvendte IS-krigere udgør en alvorlig sikkerhedsrisiko og efter gentagne terrorangreb i Europa hænger terrortruslen stadig som en stor og tung sky over os. Det er en foruroligende udvikling, der desværre understreger behovet for en ny og strammere lovgivning på området. Derfor foreslår regeringen, at det fremover skal være strafbart at rejse til Syrien.

Folk, der rejser til Syrien uden tilladelse, skal kunne straffes med op til 6 års fængsel. Hvor det før har været nødvendigt for myndighederne at bevise hvad der er foregået, hvem man har tilsluttet sig, og hvem man har kæmpet imod, vil selve indrejsen være nok til at give fængsel. I praksis betyder det, at danske statsborgere og udlændinge der bor i Danmark, skal have tilladelse fra de danske myndigheder til at kunne rejse og opholde sig i områder, hvor en terrororganisation er part i en væbnet konflikt.

Der vil selvfølgelig gælde undtagelser for f.eks. journalister og nødshjælpsarbejdere, men det afgørende er, at forslaget vil gøre det nemmere for myndighederne at slå ned på formodede IS-sympatisører. De skal ikke kunne vende tilbage for at gå rundt som en tikkende terrorbombe i de danske gågader. Hos Venstre er vi af den overbevisning, at en fængselstraf på 6 år vil have en præventiv og afskrækkende effekt på potentielle IS-krigere.