VI SKAL HJÆLPE GENERATION CORONA

De mange uger med hjemmeundervisning har for rigtig mange børn og unge ført til mistrivsel og manglende faglig udvikling. Flere undersøgelser peger ligeledes på at 40% af de unge føler sig ensomme under nedlukningen. Det er med andre ord en dybt alvorlig situation.
Derfor foreslår Venstre
nu en 5-punktsplan til samlet 500 mio.kr. Udspillet skal finansernes af krigskassen, som også har finansieret andre tiltag under corona. Planen tager afsæt i den enkelte elev, og skal løfte børn og unges faglighed og trivsel. Planen er givet videre til regeringen, med forventningen om at et bredt flertal vil bakke op – så vi kan få løftet børn og unges trivsel.  
Helt konkret foreslår vi:
1. Individuelle planer med øje for den enkelte elev. Klasselærerne skal inden påske overveje hvilke elever, der har brug for en særlig indsats – og hvordan fællesskabet i klassen bedst muligt bliver genskabt. Det giver et solidt afsæt for de ekstra tiltag, Venstre vil sikre finder sted i kølvandet på lukningen.
2. Tolærerordninger og turboforløb. Med udgangspunkt i de individuelle planer, skal de enkelte skoler have mulighed for midlertidige tolærerordninger, trivselstiltag, turboforløb, intensive læringsforløb og andre initiativer. Venstre ønsker, at skolerne får et økonomisk løft til tiltagene. Det er samlet 220 mio. kr.
3. Tilbud om en uges sommerskole og hjælp til lejrskoler. Venstre vil afsætte 200 mio. kr. til, at skolerne i 2021 kan tilbyde en uges sommerskole, før skoleåret starter. Dertil kommer, at skolerne i efteråret 2021 ekstraordinært vil kunne søge støtte til lejrskoler for at genoprette det sociale sammenhold. Venstre vil afsætte 40 mio. kr. til en pulje, som kan ansøges til dette formål.
4. Hjælp til de børn, der er ekstra hårdt psykisk ramt af nedlukningen. Der bliver brug for flere akuthjælpstilbud og samtaleforløb. PPRs (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) tætte samarbejde med børnepsykiatrien skal desuden sikre, at de børn, som kæmper med selvmordstanker, selvskadende adfærd og andre alvorlige problemer, hurtigt kan henvises til hjælp i den regionale psykiatri. Vi vil afsætte 40 mio. kr. til denne indsats.
5. Afklaring om forløbet frem til eksaminerne. På baggrund af den lange nedlukning er vi nødt til at reducere antallet af eksamener og sikre, at mange elever ikke sendes hjem til læseferier og endnu mere selvstudium. Det, de i høj grad sukker efter, er at være en del af et klassefællesskab, se deres venner og modtage normal undervisning. Derfor skal eksamen ændres, og planen for eksamen og resten af skoleåret skal meldes ud inden februar er omme.

Recent responses