Vi skal have værdigheden tilbage i Randers

Det er efterhånden indlysende for enhver, at ældreplejen i Randers kommune behøver et stort serviceeftersyn. Venstre taler ikke kun om hvad man bør gøre, vi handler også på det. På Christiansborg har vi kaldt den socialdemokratiske Sundheds- og Ældreminister i samråd. Som folketingsmedlem valgt i Randers, kan jeg ikke sidde den urimelige behandling af de ældre på Nyvang overhørig. Derfor har jeg sammen med vores ældreordfører, Jane Heitmann, en lang række af spørgsmål som vi gerne vil have svar på. Det kan undre mig at man efter en række tilsyn fra både kommune og statslig side, maler et billede af en virkelighed der slet ikke stemmer overens med den, vi bliver præsenteret for i dokumentaren ”Plejehjemmene bag facaden”.

Samtidig kan man på Randers Kommunes hjemmeside læse en nyhed fra marts 2019, hvor den socialdemokratiske formand for omsorgsudvalget generelt er ”godt tilfreds med resultatet af de tre rapporter. Det kommunale tilsyn konkluderer at alle Randers Kommunes 22 plejecentre generelt er velfungerende, og at der er styr på den faglige indsats.”. Her bør man stille spørgsmålstegn ved om tilsynene er tilstrækkelige, og om man overhovedet har lyttet til de pårørendes indberetninger og bekymringer. Det kan jeg have min tvivl om. Derfor ønsker vi svar og handling fra ministeren.

 

En af de ting der vil gøre en forskel er at give de pårørende større og mere reel indflydelse på plejehjemmene. På ældreområdet er det i tilfælde af svigt afgørende, at man tager størst muligt hensyn til dem der skal plejes, og ikke dem der plejer. Derfor har Venstre foreslået større indflydelse til beboere og pårørende. En model vi kender fra skoler, daginstitutioner, hvor de pårørende kan være med til ansættelsessamtaler og har indflydelse på ledelsen af skole eller institution. Modsat Socialdemokratiet der, både lokalt og nationalt, har forsøgt at skjule sig, vil vi i Venstre have rettet op på ældreområdet. De mange og dygtige ansatte i ældreplejen skal ikke rammes af den fuldstændige mangel på omsorg, som nogle få af deres kollegaer udviser. Vi har nogle virkelig dygtige medarbejdere i vores ældrepleje, der hver dag må finde sig i et til tider urimeligt arbejdsmiljø. De er hverdagens helte, og de har deres faglige stolthed i orden. Men der er også dem der skal finde noget andet at beskæftige sig med. Her er løsningen ikke at omplacere, hvis medarbejderne gentagende gange har vist, at de ikke kan bestride et arbejde hvor man skal yde omsorg. Derfor vil vi have mere indflydelse til beboerne i den overordnede styring og ledelse af plejehjemmene.

 

Samtidig har Venstre lokalt indkaldt til ekstraordinært byrådsmøde. Et flertal uden om Socialdemokratiet har ganske enkelt ikke tillid til, at den nuværende håndtering er tilstrækkelig. Hvad nytter det at borgmesteren og socialdemokratiet slår tingene hen, stikker hovedet i busken og indledningsvis nægter at se en rystende dokumentar om et centralt kernevelfærdsområde i Randers Kommune. Det er et brud med den samfundskontrakt om en værdig ældrepleje vi har indgået med hinanden i Danmark. Efter et langt arbejds- og seniorliv har man som borger i Danmark krav på omsorg og værdig pleje. Det er ikke kun ude på plejehjemmene der skal ske ændringer og tages ansvar. Dem der har det politiske ansvar skal også stå ved det. Det ville klæde den socialdemokratiske borgmester og omsorgsudvalgsformanden at komme på banen og tage deres del af ansvaret. I Venstre er vi stålsatte på at rette op på ældreområdet. Derfor afventer vi med spænding ministerens svar på vores spørgsmål, og håber at der er politisk opbakning til at sætte de ældre, og ikke fagbevægelsens interesser, først i ældreplejen.