Vi skal have et udrejsecenter på Lindholm

Venstre står bag oprettelsen af et tredje udrejsecenter for de mest kriminelle udlændinge.

Før valget i 2019 fremlagde vi en plan for oprettelsen af et center på øen Lindholm. Dengang mødte det meget debat, og den daværende leder af de radikale, Morten Østergaard, svømmede rundt om øen i et opgør med ”symbolpolitikken”. Er det virkelig symbolpolitik at finde en løsning for kriminelle og uønskede personer. Det tænker jeg bestemt ikke. Netop et tredje udrejsecenter var også en mærkesag for den socialdemokratiske regering, og derfor venter jeg i spænding på en løsning. Vi mangler endnu at se et forslag fra regeringen om oprettelsen af et nyt udrejsecenter.

I Venstre har vi i vores finanslovsudspil fremlagt et ønske om, at der afsættes 250 mio.kr til at igangsætte uderejsecenteret på Lindholm fra 2022. Det er vores helt klare ønske at de kriminelle og afviste asylansøgere skal isoleres, så de ikke har frit spil i Danmark. Når man har søgt asyl og er blevet afvist skal man rejse hjem, så enkelt er det faktisk. Og laver man kriminalitet i Danmark, bør det være med ekspresfart. Regeringen er fod slæbende omkring etableringen af et tredje udrejsecenter, selvom det var et klart løfte til vælgerne.

I Venstre fremlagde vi før valget en plan og den holder vi fast i. Danskerne kan ikke være tjente med, at afviste asylansøgere kan hoppe igennem hegnet, sælge stoffer, stjæle og terrorisere de handlende i de lokale dagligvarebutikker. Allerhelst så jeg gerne at man etablerede et udrejsecenter i et tredje land. På den måde ville vi kunne løse de mest graverende problemer, som de afviste asylansøgere skaber. Det både kan og bør vi arbejde videre med, men indtil det er på plads, skal vi have fundet en løsning nu og her. Derfor håber vi i Venstre, at regeringen vil se positivt på vores forslag omkring etableringen af et udrejsecenter på Lindholm.    

Recent responses