Vi skal ghettoerne til livs

Ghettoområder, som eksempelvis Gellerupparken i Aarhus, er en af de mørke pletter på Danmarkskortet. En stor del af områdets beboere står permanent udenfor arbejdsmarkedet, og mange beboere i området blander sig ikke med resten af samfundet. Her gælder der egne værdier og normer, som ofte udspringer af den radikale form for islam, som bliver prædiket i for eksempel Grimhøj moskeen.

Ghettoområder, som eksempelvis Gellerupparken i Aarhus, er en af de mørke pletter på Danmarkskortet. En stor del af områdets beboere står permanent udenfor arbejdsmarkedet, og mange beboere i området blander sig ikke med resten af samfundet. Her gælder der egne værdier og normer, som ofte udspringer af den radikale form for islam, som bliver prædiket i for eksempel Grimhøj moskeen. En undersøgelse fra Gallup viser, at hver femte indvandrer eller efterkommer i ghettoerne rangerer religiøse love over demokratiske. Det er et skræmmende højt tal. Dette bliver desværre bakket op af det faktum, at en meget stor gruppe af unge mænd med indvandrerbaggrund i løbet af årene har kæmpet under Islamisk Stats sorte fane i Syrien og Irak. Det er ikke et Danmark jeg ønsker, og derfor handler Venstre og regeringen på de udfordringer, vi møder.

Vi kan ikke leve med, at der er områder af Danmark, hvor der findes store grupper, hvis eneste kontakt til det danske samfund er overførelsesindkomster. Sådan kan et fællesskab ikke fungere, derfor vil regeringen gøre op med ghettoområderne. Om nødvendigt så skal ghettoerne helt rives ned. Det er man allerede godt i gang med i Gellerupparken. Inden længe vil der ligeledes blive præsenteret en ghetto-handlingsplan med en stribe konkrete forslag til at gøre noget ved problemerne i ghettoområderne.

Danmark skal være et åbent land, men vi skal smække grænsebommen i overfor parallelsamfund, kvindeundertrykkelse og middelalderlige traditioner. Ghettoområderne er desværre et resultat af en forfejlet boligpolitik i 1960’erne samt årtiers berøringsangst overfor integrationsproblemerne.

Heldigvis har vi siden årtusindskiftet turde gøre noget ved problemerne. Det er vigtigt, ellers ender det som i Sverige, hvor sammenhængskraften er truet af en alt for stor tilstrømning af indvandrer fra ikke-vestlige lande. Det er så galt, at politiet i Malmø ligefrem har opfordret kvinder til, at de ikke skal gå alene ude efter mørkets frembrud. Sådan må det ikke blive i Danmark. Vi skal have modet til at føre en fast udlændingepolitik og samtidig stille krav til dem, der allerede er kommet til landet. Jeg er derfor glad for, at statsministeren brugte en stor del af sin nytårstale på at tale om et opgør med ghettoerne. Det er en vigtig dagsorden for regeringen og for Danmark.