Vi skal bekæmpe religiøs radikalisering

Det skal ikke være en kommunal opgave, at støtte radikale islamister eller på nogen måde hjælpe med at fremme deres sag. Derfor skal kommunerne kunne sige nej til at støtte foreninger eller udleje lokaler, hvis kommunen vurderer, at pengene ender med at støtte projekter, der grundlæggende er imod danske værdier som demokrati og ligestilling. Danske skattekroner skal ikke ende i hænder på ekstreme grupperinger, som ikke vil Danmark det godt.

Venstre har længe været opmærksom på truslen fra den religiøse ekstremisme blandt visse herboende muslimer. Vi har forsøgt at råbe regeringen op, og foreslået at personer, som kæmper for Islamisk Stat, skal kunne straffes for landsforræderi. Det har regeringen længe afvist, men i stedet foreslået at fokusere på forebyggelse. I sidste uge så vi dog en åbning fra regeringens side, men Venstre havde hellere set indrømmelsen i oktober, da vi foreslog det.

Venstre er ikke imod at bruge forebyggelse til de unge mennesker, som er fristet af en fremtid som hellig kriger. Men forebyggelse hjælper ikke, når vi har med allerede radikaliserede personer at gøre, som er villige til at give livet for Islamisk Stat. I stedet skal der være en konsekvens og et klart signal om, at deltage i hellig krig er uforeneligt med det at bo i og opholde sig i Danmark.

Danmark er det vestlige land, hvor næstflest personer set i forhold til befolkningstal, er taget til Syrien for at deltage i borgerkrigen. PET vurderer, at 110 personer er rejst til Syrien og Nordirak for at kæmpe side om side med Islamisk Stat. Heraf er omkring halvdelen vendt tilbage til Danmark - og de udgør en stor trussel for det danske samfund. Det forfærdelige terrorangreb mod Charlie Hebdo i Paris viser desværre med al tydelighed, at der er en reel trussel mod vores demokratier, og at fanatiske radikalister ikke tøver med at sprede frygt og rædsel.

Det kan derfor ikke understreges nok, at vi må handle. De borgerlige partier har i månedsvis talt om at gøre det strafbart at rejse til Syrien uden tilladelse. Imens har regeringen siddet med skyklapper på og ingen tilbagevendte hellige krigere er endnu straffet. Tiden løber fra os, hvis regeringen ikke snart fjerner fløjlshandskerne og samarbejder med Venstre om, at gøre det strafbart at rejse til Syrien for at føre hellig krig mod vores egne danske soldater, og sætte handling bag, at retsforfølge personer for landsforræderi, der kæmper side om side med Islamisk Stat.