Verdens højeste skatter og afgifter svækker Danmarks konkurrenceevne

Danmark sakker agterud i det globale kapløb om vækst og velfærd. Det er den nedslående konklusion på to uafhængige undersøgelser foretaget af Dansk Industri og Dansk Erhverv om dansk konkurrenceevne på det globale marked. En svagere konkurrenceevne vil føre til lavere vækst og tab af arbejdspladser i Danmark, da vi vil få sværere ved at tiltrække udenlandske virksomheder til landet.

Danmarks største problem er ifølge begge undersøgelser, at vi har nogle af verdens højeste skatter og afgifter, hvilket driver løn- og omkostninger op og koster vækst og arbejdspladser. Vi er heller ikke gode nok til at investere i infrastruktur, nedbringe administrative byrder, tiltrække investeringer fra udlandet eller skaffe kvalificeret arbejdskraft.

I Venstre tager vi undersøgelsernes resultater alvorligt, da de med al ønskelig tydelighed viser, at landet har behov for reformer. Vækstplanen, som Regeringen indgik med Venstre, Konservative og Liberal Alliance fra foråret 2013 var et skridt i den rigtige retning. I aftalen var vi med til sænke afgifter og bringe erhvervslivets omkostninger ned, men der er brug for mere fra samme skuffe, hvis vi skal vende skuden.

Vi foreslår derfor en række tiltag, der vil styrke Danmarks konkurrenceevne og skabe flere arbejdspladser i landet.

For det første, er det nødvendigt med et offentligt udgiftsstop, så der er råd til at sænke nogle af verdens højeste skatter og afgifter i stedet for at gøre verdens største offentlige sektor endnu større. Et offentligt udgiftsstop betyder, at det offentlige forbrug kan vokse i takt med udviklingen i priser og lønninger, men ikke mere. Dermed er det muligt at fastholde det samme antal ansatte og købe den samme mængde varer som hidtil.

Nye statistikker har desuden vist, at kun 48,8 % af danskerne er i arbejde, og at over en million danskere i den arbejdsduelige alder er på overførselsindkomst.17.700 danskere går også på arbejde, selvom de ville få mere ud af at være på offentlig forsørgelse.

Det er derfor vigtigt, at vi ved hjælp af en jobreform sikrer, at det altid kan betale sig at arbejde, så vi tilskynder danskerne til at bidrage til samfundet.

Sidst, men ikke mindst skal vi gøre op med regeringens ineffektive beskæftigelsessystem. Beskæftigelsesindsatsen varetages i dag især af 94 kommunale jobcentre og a-kasserne. Venstre ønsker større og mere effektive jobcentre for at lette administrationen og øge kvaliteten.

Det er i den forbindelse også vigtigt, at ledige hurtigst muligt kommer tilbage i ordinær beskæftigelse. Den private virksomhedskontakt skal derfor øges, så de ledige så tidligt som muligt kommer i mest mulig kontakt med virksomhederne.

Det er ikke for sent at gøre noget ved Danmarks dalende konkurrenceevne. Det kræver dog først og fremmest, at vi sænker skatterne og afgifterne. Herved gør vi det mere attraktivt at drive virksomhed, hvilket fører til øget konkurrence og flere arbejdspladser.