Venstres stramme udlændingepolitik er urokkelig.

Venstres politik på udlændingeområdet er den samme som den har været de sidste 20 år. Vi fører en stram, konsekvent udlændingepolitik med plads til dem der vil Danmark. Udlændingepolitikken har været en vigtigt del af Venstres politik meget længe, og det bliver den ved med at være. Sådan har det været siden 2001, hvor Venstre tog et opgør med 90ernes socialdemokratiske udlændingepolitik der var baseret på radikale venstres ønsker og et rødt flertal.

Med gode folk som Bertel Haarder, Birthe Rønn Hornbech og Inger Støjberg som bannerfører har udlændingepolitikken været en hjørnesten i Venstre politik gennem mange år. Sammen med skattestoppet er den stramme udlændingepolitik den vare vælgerne ved de får med Venstre. Modsat Socialdemokratiet ændrer vi ikke politik når vi kommer i regeringen, vi stiller krav og fører dem ud i livet. Hvis vi vil undgå svenske tilstande er vi nødt til at have en stram udlændingepolitik og den har Venstre leveret på.

I sidste regeringsperiode vedtog Venstre sammen med de andre borgerlige partier at bruge penge på et nyt udrejsecenter til de afviste asylansøgere. Vi ville sikre at borgerne i og omkring Kærshovedgård kunne få fred fra kriminelle og afviste asylansøgere. Siden den socialdemokratiske regering tiltrådte i 2019 har politiet rejst 86 sigtelser mod beboerne på Kærshovedgård for blandt andet vold, hærværk, tyveri og hashhandel.

Venstre fremlagde også en ghettopakke der skulle gøre op med de parallelsamfund der er i ghettoerne. Vi vil ikke acceptere at så mange udlændinge begår vold, hærværk og er på offentlig forsørgelse. Den socialdemokratiske regering har i stedet valgt at hæve ydelserne til især arbejdsløse udlændinge. Dermed er det efterhånden tydeligt for enhver at der er stor forskel på udlændingepolitikken i en regeringen ledet af socialdemokratiet, med et rødt flertal, og en borgerlige regeringen ledet af Venstre.  

 

Recent responses