Venstre vil styrke valgfriheden for de ældre i Danmark

De ældre skal have et reelt frit valg, når de skal vælge hvem der skal levere personlig pleje, praktisk hjælp eller rehabilitering til dem. Venstre vil indføre en ældrevejleder, der skal rådgive den ældre om de valgmuligheder man har. Tal fra Dansk Industri viser at kun omkring en tredjedel af de ældre, der bor i plejebolig, kender til ordningen om frit valg af bolig. Det er for at styrke de ældre i at træffe et reelt frit valg, når de skal vælge velfærdsleverandør, at vi foreslår etableringen af ældrevejleder.

Ældrevejlederen skal være en uvildig person der skal guide og hjælpe den ældre og evt. relevante pårørende med at træffe et aktivt og frit valg. Den ældre skal være tryg ved, at de eneste hensyn, vejlederen skal tage hensyn til i vejledningen, er den ældres hensyn. Venstre foreslår at ordningen med ældrevejleder etableres som en forsøgsordning i 10 kommuner over to år, så vi kan samle viden, og sikre en optimal model for udrulningen til hele landet. Målet er at give alle ældre, også dem uden store ressourcer eller vedholdende pårørende, et frit valg.

I Venstre har vi allerede foreslået bestyrelser på alle kommunale plejehjem, så ældre, pårørende og ildsjæle på ældreområdet kan få indflydelse på hverdagen på plejehjemmene. Det er vores overbevisning, at det er et effektiv værktøj til at holde ledelsen på plejehjemmene ansvarlig, hvis kvaliteten på plejehjemmene ikke er som den skal være. Derudover har vi en ambition om friplejehjem i alle kommuner. Ældre, uanset hvor i landet de bor, skal have mulighed for at vælge frit mellem både de kommunale og private tilbud, når de skal beslutte hvor de gerne vil bo. Ældrevejlederen er dermed det tredje forslag fra Venstre på ældreområdet. Vores holdning er at de ældre ikke kun har ret til, men også skal være bevidste om deres valgfrihed. Derfor er vi klar med en vejlederordningen, og målet er at sikre den fulde valgfrihed for ældre i Danmark.

 

Recent responses