Venstre vil styrke landdistrikterne

En sund økonomi og en god balance i Danmark er forudsætningen for, at vi også i fremtiden har et Danmark med udvikling i alle landsdele. Derfor foreslår Venstre at der nedsættes et nationalt genstartsteam til landdistrikterne. Vi skal sikre gode vilkår for både byer, landdistrikter og øer. Hvis vi ønsker et Danmark i bedre balancen end det er tilfældet i dag, er det afgørende at vi får sat fokus og retning på udviklingen i vores landdistrikter. 

Vi har i både Folketinget og Randers byråd arbejdet for at sikre god mobilitet, udflytning af statslige arbejdspladser og udrulning af fibernet. Det er alle tiltage der gør det muligt at bo, arbejde og leve godt i landdistrikterne. Vi arbejder fortsat benhårdt på at skabe de bedste rammer for udviklingen i hele Danmark og sikre gode vilkår for de virksomheder, der er placeret i landdistrikterne.  Hver eneste dag er de med til at skabe arbejdspladser, vækst og udvikling og dermed er de også en vigtig del af Danmarks fremtid.

 

Regeringens regional- og landdistriktspolitiske redegørelse fra 2020 viser at landdistrikterne, og de mindre bysamfund, halter mest efter den generelle udvikling i resten af landet. Omvendt betyder det også at der her er et meget stort udviklingspotentiale. På den baggrund foreslår vi at der nedsættes et genstartsteam for at understøtte udviklingen i landdistrikterne i Danmark. Formålet er at få genstartsteamet til at udforme anbefalinger til en langsigtet vækstplan for landdistrikterne. Medlemmerne af genstartsteamet skal bestå af repræsentanter fra relevante forsknings- og vidensinstitutioner samt lokalt forankrede virksomheder og organisationer.  Deres anbefalinger skal danne grundlaget for at vi også i fremtiden kan sikre en god balance i Danmark.

Recent responses