Venstre vil styrke landbruget

Landbruget er fortsat et af Danmarks vigtigste erhverv. Næsten 170.000 danskere arbejder indenfor områder tilknyttet landbruget, og den årlige eksport indenfor fødevareklyngen er på 150 mia. kroner. Derfor er der behov for, at vi igen retter et politisk fokus mod landbruget.

Landbruget er et af de få erhverv, der skaber beskæftigelse over hele landet, og der er tilmed et betydeligt potentiale for at skabe endnu flere arbejdspladser. Det kræver dog, at vi træffer de nødvendige beslutninger, og stopper med at forfølge landmændene med unødige krav.

Venstre ønsker at gøre op med den nuværende regerings politik, og i stedet styrke dansk landbrug, således at vi stopper med at sende gode danske arbejdspladser ud af landet. Derfor har vi i Venstre fremlagt en plan med 16 konkrete tiltag, som vi vil iværksætte, hvis vi igen får nøglerne til statsministeriet efter det kommende valg.

De vigtigste tiltag er for det første, at de reducerede gødskningsnormer skal fjernes. Vi vil give landmændene mulighed for at gøde jorden i et omfang, der sikrer et ordentligt næringsindhold. I den forbindelse skal der igangsættes et omfattende måleprogram, så vi ved præcis, hvor der skal sættes ind for at modvirke miljøpåvirkningen fra kvælstof. Tiltaget vurderes at kunne øge eksporten med op mod 2,5 mia. kr. og skabe 3.000 nye arbejdspladser.

Derudover så skal harmonikravene for slagtesvin hæves. Danske svineproducenters konkurrencevilkår skal forbedres, så de bringes i overensstemmelse med EU’s krav. Fremover skal det være tilladt at producere 1,7 dyreenheder pr. hektar mod 1,4 i dag. Der mangler slagtesvin i Danmark, og derfor skal vi ikke overimplementere EU-reglerne, så de dermed hæmmer større produktion. Ifølge tal fra Finansministeriet så har forslaget potentiale til at øge eksporten med 2,2 mia. kr. og skabe ca. 2.000 nye arbejdspladser.

Samtidig vil Venstre fjerne kravene om randzoner og efterafgrøder. I forbindelse med aftalen om en vækstplan for fødevarer lykkedes det Venstre at få halveret kravet fra 50.000 hektarer til 25.000 hektarer. Regeringen ville ikke gå længere, men det vil Venstre. Vi mener stadig, at de generelle randzoner er en barriere for vækst, og derfor foreslår vi at afskaffe det generelle randzonekrav helt.

Endelig så skal overimplementeringen af EU-regler bremses. Vi skal holde op med at gøre tingene sværere for danske landmænd ved at overimplementere EU-regler og være mere restriktive og hurtigere til at indføre nye regler end de lande, vi konkurrerer med. Vi foreslår derfor, at ny miljø- og landbrugslovgivning så vidt muligt fastlægges på niveau med den mindst restriktive implementering i vores nabolande.