Venstre værner om velfærdssamfundet

Venstre værner om velfærdssamfundet, mens regeringen lægger sig fladt ned for EU-systemet. Det er langtfra rimeligt, at andre EU-borgere opnår fuld adgang til velfærdsydelser efter selv meget korte arbejdsperioder på dansk grund. Af samme årsag er regeringens ligegyldighed og uklare politiske kurs i forhold til velfærdsturisme et kæmpe problem.

I Venstre er vi store tilhængere af den frie bevægelighed, som medvirker til at sikre dansk vækst og velstand. Samtidig har det aldrig været meningen med Danmarks deltagelse i EU-samarbejdet, at vores velfærdssystem skulle komme under massivt pres. Derfor er det stærkt bekymrende at iagttage stigningerne i både antallet af overførselsindkomstmodtagere blandt andre EU-borgere og de dertilhørende udgifter.

Tendensen, med at et stigende antal EU-borgere modtager danske social- og velfærdsydelser, er særligt markant for borgere fra de østeuropæiske medlemslande.

For sidstnævnte gruppes vedkommende går udviklingen således entydigt i retning af stigende økonomiske omkostninger og flere modtagere af ydelser. I flere tilfælde indikerer tallene sågar, at udgifterne til velfærdsydelser til østeuropæere er blevet mangedoblet over en relativt kort årrække.

En del af forklaringen ligger givetvis i, at de østeuropæiske EU-medlemslandes lønninger og levestandarder generelt er lavere end i Danmark. EU er imidlertid ikke en social union. I forlængelse heraf skal den frie bevægelighed ikke udvikle sig til et tagselvbord bestående af lukrative sociale ordninger.

Netop derfor er der et tvingende behov for, at regeringspartierne træder i karakter og sikrer danske interesser. Idet flere andre EU-lande herunder Tyskland er optaget af problematikken vedrørende velfærdsturisme, burde det være muligt at finde realistiske løsninger.

Den danske regering må vågne op og tage problemerne med utilsigtet adgang til danske velfærdsydelser alvorligt. Hvis det danske velfærdssamfund skal hænge sammen økonomisk, er andre EU-borgeres lette adgang til blandt andet SU og dagpenge uholdbar. Regeringen bør derfor trække i arbejdstøjet og sammen med Venstre sikre de nødvendige værn til at dæmme op for velfærdsturismen.