Venstre til kamp mod grænseoverskridende kriminalitet

Den frie bevægelighed er en af hjørnestenene i det europæiske samarbejde og er til stor gavn for Danmark. Bevægelsesfriheden har dog desværre også medført nye udfordringer i form af grænseoverskridende kriminalitet og et stigende antal kriminelle udlændinge, der tager til Danmark. 

Danmark er nu det land, der har næstflest indbrud i Europa. Samtidig optages danske fængselspladser i højere grad af østeuropæere, alt imens antallet af udlændinge, der bryder et indrejse forbud er fordoblet på få år. Venstre foreslår derfor en række initiativer, der skal styrke kampen mod de kriminelle udlændinge.

For det første er det vigtigt, at Danmark forbliver en del af det fælles europæiske politisamarbejde EUROPOL. Det vil have alvorlige konsekvenser for dansk politis muligheder for at slå hårdt ned på grænseoverskridende kriminalitet, hvis vi træder ud af samarbejdet. Grænseoverskridende kriminalitet kræver grænseoverskridende løsninger og ikke en grænsebom ved Kruså som Dansk Folkeparti foreslår. Danmark har 7.000 kilometer kystlinje, og der er hvert år 25 millioner køretøjer, der hvert år krydser den danske grænse. Her gør en rød/hvid-grænsebom ingen forskel. En af verdens bedst bevogtede grænse er mellem USA og Mexico, og det afholder ikke narko eller kriminelle fra at flyde ind i USA.

Desværre betyder de danske undtagelser, at vi i 2015 formentlig bliver tvunget til at forlade EUROPOL samarbejdet. Regeringen har lovet at sende den retlige undtagelse til folkeafstemning, men har indtil videre intet gjort. Tiden er ved at løbe ud, og Venstre håber og tror derfor på, at regeringen ikke vil bryde endnu et løfte.

Den danske toldkontrol skal også styrkes. Derfor foreslår Venstre, at der afsættes 55 mio. kr. årligt til at styrke indsatsen mod indsmugling af illegale varer, narkotika, våben, mennesker og tyvegods.

Det er dog afgørende, at den øgede toldkontrol ikke forringer mobiliteten over de danske grænser. Venstre siger derfor klart nej til grænsebomme, der vil føre til lavere mobilitet og ikke har en reel effekt.

Desuden er det vigtigt, at man kan sende kriminelle udlændinge til at afsone deres straffe i hjemlandet. EU har sagt god for dette, men praksissen er endnu ikke indført i eksempelvis Bulgarien og Litauen. Derfor vil Venstre i Europa-Parlamentet presse Kommissionen til at lægge sag an mod de lande, som endnu ikke tager imod deres egne borgere.

Der skal ligeledes slås hårdere ned på udlændinge, der bryder et indrejseforbud. Venstre er indstillet på at gennemgå reglerne om prøveløsladelse af kriminelle udlændinge og at gøre ulovligt ophold til en skærpende omstændighed ved strafudmålingen. Det vil betyde, at udlændinge kan idømmes længere straffe, der medfører, at flere kan hjemsendes til afsoning.

Venstre foreslår sidst, men ikke mindst, at den ydre grænsekontrol i EU styrkes. Hvis medlemsstaterne svigter deres opgave, skal det fælles grænseagtentur Frontex kunne overtage grænsekontrollen, indtil medlemslandet igen er i stand til at overtage opgaven.

Så valget d. 25. maj handler om vi ønsker reelle konstruktive løsninger eller kun brok.