Venstre styrker veteranindsatsen

Danske soldater går ikke og putter sig på kasserne. De bidrager over alt i verden med at skabe fred og sikkerhed. 

Det kan vi godt være stolte over, og netop derfor er det vigtigt, at vi går meget langt i forhold til at hjælpe dem, der kommer hjem med ar på krop og sjæl. Det kan være en traumatiserende oplevelse at være i krig. Desværre har der været alt for mange eksemplar på soldater, der efter hjemkomsten har brudt med familie og venner, eller i de mest tragiske tilfælde taget deres eget liv.

Det kan vi som samfund ikke acceptere. Vi kan ikke lade vores soldater i stikken, hverken på slagmarken eller når de kommer hjem efter endt tjeneste.

Uanset hvad, så har vi som samfund en forpligtigelse til at anderkende veteranernes indsats for Danmark. Derfor arbejdes på at udbrede højtideligholdelse af flagdagen d. 5. september i alle landets kommuner. Flagdagen er med til at øge det omkringliggende samfunds bevidsthed omkring veteranerne og deres indsats.

Anerkendelse gør det imidlertid ikke alene. Derfor foreslår regeringen, at der kommer øget fokus på at veteraners kompetencer indgår i vurderingen af studieegnethed og godskrivning for relevante uddannelse samt erhvervserfaring i forbindelse med eksempelvis optagelse under kvote 2.

Samtidig foreslår regeringen i et nyt udspil, at der oprettes en ny regionsfunktion, så veteraner med posttraumatisk stresslidelse, PTSD, kan modtage individuelle behandlingstilbud i alle regioner. De praktiserende lægers viden om psykisk sårbare veteraner skal ligeledes styrkes, således at den enkelte læge ved, hvad der skal iværksættes over for veteraner der oplever psykiske problemer efter endt tjeneste.

Det vigtigste er dog at de veteraner, som har svært ved at få tilværelsen til at hænge sammen efter endt tjeneste, bliver hjulpet tilbage til en normal tilværelse. Her er kontakt med arbejdsmarkedet helt afgørende, derfor indføres der en kontant jobpræmiere til virksomheder der tager ansvar i forhold til at hjælpe veteraner i arbejde. I tillæg til dette så skal forsvaret fremover øge indsatsen for at ansætte veteraner i civile stillinger i forsvaret.

Vi har som samfund et ansvar for de mennesker, vi har sendt ud på farlige missioner på vegne af Danmark. Det ansvar tager vi alvorligt i Venstre, og derfor har regerings initiativer på veteranområdet meget høj prioritet.