Venstre styrker Produktionsdanmark

I november indgik regeringen sammen med et bredt flertal i Folketinget en politisk aftale om at afskaffe PSO-afgiften frem mod 2022.  Fremover skal støtten til vedvarende energi finansieres over finansloven fremfor over elregningen.  

Aftalen gør det billigere at drive virksomhed, og det øger konkurrenceevnen og sikrer vækst i hele Danmark. Og det er især Produktionsdanmark, som får gavn af afskaffelsen af PSO-afgiften. 

Det er nemlig helt afgørende, at vi fortsat har produktion i Danmark. Vi skal naturligvis satse på teknologi og smarte løsninger, men det kræver, at vi har et produktionsmiljø, hvor nye ideer hurtigt kan blive prøvet af. Samtidig er der behov for produktionsarbejdspladser og dem mister vi, hvis vi drukner vores virksomheder i tårnhøje afgifter. Derfor arbejder Venstre målrettet på at lette afgifterne og byrderne for erhvervslivet. Vi skal selvfølgelig gå i front, når det gælder den grønne omstilling, men det gør vi altså ikke ved at føre en politik, hvor virksomhederne flytter deres arbejdspladser ud af landet på grund af urimeligt høje grønne afgifter.

For Venstre er det en mærkesag, at vi har vækst og udvikling i hele Danmark. Her spiller produktionsarbejdspladserne en nøglerolle. Selvom vi i Danmark har høje lønninger, så er vi effektive og derfor kan det for mange virksomheder give god mening at have produktion i Danmark fremfor i eksempelvis Kina, hvor lønningerne kun er en brøkdel af de danske. Det kan kun lade sig gøre, hvis vi afholder os fra at opstille den ene forhindring efter den anden for vores virksomheder. PSO-afgiften har været en sådan forhindring, der har presset virksomheder ud af Danmark eller afholdt virksomheder fra at investere yderligere i Danmark. Eksempelvis har gartnerierne været hårdt ramt af PSO-afgiften og det har betydet, at nye investeringer er rykket til Sverige frem for Danmark. Det har vi ikke råd til, hvis vi har en ambition om at der skal være arbejdspladser i hele Danmark. Det er en ambition Venstre har og derfor er det et vigtigt skridt, at PSO-afgiften bliver afskaffet i løbet af de kommende år.

Det er ikke kun virksomhederne der får glæde af afskaffelsen af afgiften. En typisk LO-familie med to børn får 2.500 kr. mere mellem hænderne i 2025. Det er noget der kan mærkes, og et konkret resultat af at Venstre står i spidsen for en borgerlig regering.