Venstre sikrer stærkere faglærte

Fremtidens snedkere, elektrikere og frisører vil få en langt bedre uddannelse end i dag. Det er resultatet af den reform, som Venstre netop har været med til at forhandle på plads. Vi har sat flere markante aftryk på den endelige aftale ved at sikre et væsentlig højere niveau for de erhvervsfaglige uddannelser til glæde for eleverne og resten af vores samfund.

I dag oplever erhvervsskolerne et massivt frafald blandt eleverne og et til tider meget lavt fagligt niveau. Danmark har absolut ingen glæde af at få en masse unge ud på arbejdsmarkedet med ringe eller slet ingen uddannelse. Derfor har det været en prioritet for os, at fremtidens uddannelser skal stille højere krav til de elever, der optages, og tilbyde en bedre undervisning end i dag. Begge krav har vi fået indfriet.

Det indebærer, at eleverne fremover vil være sikret minimum 35 timers ugentlig lærerstyret undervisning og samtidig får lærerne et kompetenceløft. Samlet set vil erhvervsskolerne få tilført 355 millioner kroner årligt.

Desuden har vi fået indført adgangskrav på 02 i både dansk og matematik, således at vi sikrer, at eleverne som udgangspunkt har de fornødne kompetencer til at gennemføre deres uddannelse. Vi er imidlertid opmærksomme på, at nogle elever har andre forudsætninger for at blive uddannet til eksempelvis smed, hvorfor det fremover også vil være muligt at blive optaget, hvis blot eleven har en praktikaftale.

Det betyder med andre ord, at en ung, der har haft det meget svært bogligt i folkeskolen, men som til gengæld har været rigtig god med sine hænder til for eksempel at reparere knallerter, kan bevise sine evner som fejedreng på et værksted og ad den vej sikre sig en praktikplads og dermed en uddannelse.

Samlet set sætter reformen en tyk streg under, at vi ønsker at hjælpe dem, der kan og vil, med at få en god uddannelse på et fagligt højt niveau, der kan klæde dem på til fremtidens arbejdsmarked. Det er en forudsætning for, at vi kan bevare vores velstand de næste 10, 20 og 30 år. I den forbindelse anerkender vi, at regeringen langt om længe har indset behovet for at give fagligheden et løft. Det er imidlertid Venstres holdning, at niveauet skal højnes yderligere, hvilket vi vil arbejde for på sigt.