Venstre-politik skaber vækst

Venstre ønsker en vækstplan, som skaber flere arbejdspladser. Hvis vi skal have råd til et trygt velfærdssamfund i fremtiden, er det nødvendigt at styrke dansk velstand. Derfor vil Venstre styrke produktiviteten ved at øge konkurrencen samt skabe bedre forhold for private erhvervsdrivende.

At Venstres politik virker, er tydeligt når man ser på anbefalingerne fra regeringens egne eksperter. Produktivitetskommission anbefaler nemlig både lavere skatter og en mere effektiv offentlig sektor. Med andre ord er det klokkeklar Venstre-politik, som skal til, for at sikre vækst og økonomisk fremgang.

Et af de tiltag, som anbefales til at fremme produktiviteten, er lavere erhvervsskatter. Således er det ifølge Produktivitetskommissionen afgørende, at Danmarks erhvervsbeskatning er på et konkurrencedygtigt niveau, som kan tiltrække virksomheder og investeringer.

I Venstre er vi helt enige i, at det er nødvendigt at reducere byrderne på danske virksomheder. Herved kanvi styrke konkurrenceevnen og gøde jorden for flere af de private arbejdspladser, som er fundamentet for velfærden.

Set i det lys er regeringens hidtidige afvisninger af skatte- og afgiftslettelser i forbindelse med den kommende vækstpakke komplet uforståelige. 

Produktivitetskommissionen giver også Venstre ret i, at de offentlige midler kan bruges mere effektivt end i dag. Af samme grund skal vi anvende flere redskaber fra Venstres værktøjskasse til at sikre mere velfærd for pengene. Det indebærer blandt andet en øget brug af konkurrenceudsættelse samt afskaffelse af overflødige regler. På den måde kan vi kombinere et solidt velfærdssamfund med en holdbar økonomisk politik.

Hvis vækst og jobskabelse atter skal i højsædet, må regeringen vågne op og begynde at lytte til den sunde fornuft. Frem for tomme floskler er der behov for handling, som genskaber den økonomiske optimisme. I Venstre ser vi med tilfredshed på, at Produktivitetskommissionen har flere af de samme prioriteter, som vi har. Lad os håbe, at det snart går op for regeringen.