Venstre: Mobil- og bredbåndshuller skal fjernes

Venstre præsenterer i dag et forslag som vil gøre det muligt, at man fremover både vil få fjernet mobilhullerne i landet, og som samtidigt vil skabe mulighed for, at alle vil kunne få bredbånd, lige meget hvor man bor.

PRESSEMEDDELELSE

Venstre: Mobil- og bredbåndshuller skal fjernes nu!

Venstre præsenterer i dag et forslag som vil gøre det muligt, at man fremover både vil få fjernet mobilhullerne i landet, og som samtidigt vil skabe mulighed for, at alle vil kunne få bredbånd, lige meget hvor man bor.

BREDBÅNDSFOND SKAL SIKRE BREDBÅND TIL ALLE

For at imødekomme udfordringen med manglende bredbåndsdækning, foreslår Venstre at etablere en national bredbåndsfond, som virksomheder og husstande i landdistrikterne kan søge midler hos til at oprette en bredbåndsforbindelse, de steder hvor der ikke bliver tilbudt bredbånd på markedsvilkår. Fonden vil indeholde over en kvart milliard. Fonden finansieres ved at bruge provenuet fra de kommende frekvensauktioner

BEDRE MOBILDÆKNING FOR LAVERE FREKVENSAFGIFTER

På mobilområdet oplever mange fortsat huller og udfald i dækningen. I bestemte dele af landet kan det være vanskeligt – hvis ikke helt umuligt – at opnå forbindelse. Det er ikke godt nok i 2015. Det vil Venstre gøre noget ved.

Venstre foreslår derfor, at mobildækningen styrkes gennem en ”Noget for Noget”-model, hvor staten reducerer mobilselskabernes betaling af frekvensafgifter mod, at mobilselskaberne forpligtes til at opsætte mobilmaster, hvor eksempelvis kommunerne melder om mobilhuller.

Venstres IT ordfører og østjyske Folketingsmedlem, Michael Aastrup Jensen, udtaler: "jeg er rigtig glad for, at vi nu kan præsentere en samlet plan, som vil udrydde de mobilhuller som i dag i værste tilfælde kan risikere at koste liv, samt ikke mindst er med til at skabe ubalance mellem land og by, da virksomheder og borgere selvfølgelig kræver en god mobil forbindelse som minimum, hvis de vil flytte til et område.

Både fjernelsen af mobilhullerne og sikringen af bredbånd til alle er vigtige tiltag, som vil sikre udvikling i landdistrikter og landsbyer udenfor de større byer, for god mobildækning og bredbånd skal være en menneskeret for alle overalt i landet" slutter Michael Aastrup Jensen