Venstre-initiativ har frataget Rusland stemmeretten i Europarådet

Europarådets parlamentariske forsamling (PACE) har med et overvældende flertalt vedtaget Michael Aastrup Jensens, MF (V) forslag om at fratage Rusland stemmeretten. Fratagelse af stemmeretten sker på baggrund af Ruslands annektering af Krim-halvøen.

Michael Aastrup Jensen udtaler: ”Rusland har med annekteringen af Krim, og den fortsatte destabilisering af det østlige Ukraine, overtrådt alle europæiske spilleregler, samt en lang række aftaler og traktater landet selv har underskrevet. Ruslands opførsel er uforenelig med europæiske værdier, derfor er fratagelse af stemmeretten kun første skridt. Opgiver Rusland ikke besættelsen af Krim, så må vi drøfte om Rusland helt skal smides ud af Europarådet.” 

Det er kun anden gang at Europarådet vedtager så skarp en sanktion overfor et medlemsland. Sidste gang var i 2000, hvor Rusland ligeledes blevet frataget stemmeretten i Europarådet, dengang på grund af krigen i Tjetjenien. Rusland er som bekendt ikke medlem af NATO og EU, men kun af Europarådet, og derfor er fratagelsen af stemmeretten et prestigetab for Kreml.

Michael Aastrup Jensen uddyber: ”Selvom Europarådet ikke er en nær så magtfuld international organisation som EU og NATO, så har spørgsmålet om fratagelse af stemmeretten haft stor russisk bevågenhed, og jeg kan mærke på mine russiske kollegaer at der er tale om et stort prestigetab.”  

 For yderligere kommentarer

Michael Aastrup Jensen,

Tlf. 6162 4225

Europarådet er en mellemstatslig organisation, der består af 47 europæiske lande. Den grundlæggende traktat for Europarådet blev underskrevet d. 5. maj 1949 i London. Europarådet står bag Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, der er basis for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg.