Venstre: Indsatsen mod piratkopiering skal skærpes

Venstre går til kamp mod piratkopiering samt krænkelser af ophavsretten og foreslår at oprette en task force, som målrettet skal bekæmpe IPR-kriminalitet.

MF Michael Aastrup, kulturordfører udtaler: ”Det er vigtigt, at vi fra politisk hold sender et klart signal til it-kriminelle om, at piratkopiering er uacceptabelt, og at samfundet slår hårdt ned på organiseret kriminalitet, som relaterer sig hertil.”

Venstre foreslår oprettelsen af en decideret IPR-task force. Task forcen vil udelukkende arbejde med sager vedrørende piratkopiering og ophavsrettighedskrænkelser. Hensigten er, at en sådan specialiseret politienhed, som blandt andet har haft stor succes i Sverige, skal etableres inden for rammerne af det nuværende politiforlig og de eksisterende økonomiske forhold.

Forslaget skal medvirke til, at indsatsen imod piratkopiering bliver langt mere effektiv, end hvad regeringen har lagt op til. Således er regeringens nye forslag om i højere grad at inddrage bagmandspolitiet ikke tilstrækkeligt.

Venstres kulturordfører Michael Aastrup Jensen siger: ”Regeringens forslag er langtfra godt nok. Tværtimod er der behov for, at vi langt mere målrettet styrker bekæmpelsen af piratkopiering. En specialiseret task force har været en succes i Sverige, og en lignende ordning vil også blive en stor succes i Danmark.”

Baggrunden for forslaget er de markante problemer, som rettighedshaverne møder, når de vil beskytte deres produkter imod ophavsrettighedskrænkelser. Det skyldes blandt andet, at de enkelte politikredse ikke er tilstrækkeligt specialiserede på området, som både er teknisk og juridisk kompliceret. Det har den triste konsekvens, at mange sager trækker ud i årevis eller slet ikke sættes i gang. 

Dermed rammes producenter og kunstnere økonomisk. Samtidig er de reelt tvunget til at bruge deres tid på at håndhæve ophavsretten frem for på produktion og udvikling. 

Michael Aastrup udtaler: ”Det er et enormt problem for rettighedshaverne, at piratkopiering og krænkelser af ophavsretten er så udbredt, som tilfældet rent faktisk er. Det vil derfor være en kæmpe fordel med en enhed, hvor politifolk og anklagere har den nødvendige ekspertise på dette meget komplekse område.”

En vigtig pointe ved forslaget er, at det kan bidrage til en mere effektiv udnyttelse af politiets ressourcer i såvel økonomisk som tidsmæssig forstand.

Venstres kulturordfører siger: ”Når vi samler ekspertisen et og samme sted, vil de tilknyttede medarbejdere opnå en stor rutine, som både målt i tid og penge vil kunne sikre store gevinster for politiet.”

Se DR1 TV Avisen 21,30 dækning af forslaget her (indslaget kommer lidt efter 13 min.):

http://www.dr.dk/tv/se/tv-avisen/tv-avisen-819