Venstre gør det vi lovede danskerne

Siden Venstre overtog nøglerne til statsministeriet er der skabt omkring 140.000 private arbejdspladser.  Der har været fremgang i antallet af private lønmodtagerjob i alle landsdele siden valget, ja faktisk i hver eneste kommune i landet.  Antallet af lønmodtagere er det højeste nogensinde. Venstre gik til valg på at flere danskere skal i arbejde, samtidig med at det skal kunne betale sig at arbejde.

Det må ikke være sådan, at det bedre kan betale sig at ligge sofaen og hæve overførselsindkomst, alt imens østeuropæere besætter de ledige jobs. Det er der blevet sat en stopper for med stramningen af reglerne for kontanthjælp.

Med Venstre i spidsen har vi gjort det lettere at drive virksomhed og landbrug, og det har givet sig udslag i at virksomhederne ansætter flere folk. Der skal fortsat være produktion i Danmark, vi kan naturligvis ikke konkurrere med Kina og Indien, men vi skal sørge for, at vi har ligeså gode vilkår for erhvervslivet som der er i vores nabolande, f.eks. Sverige og Tyskland. Det er vi på tre år nået et godt stykke med.    

Vi har leveret på vores løfte om at skabe flere arbejdspladser, sådan som vi har leveret på de andre pejlemærker, vi lovede danskerne at arbejde ud fra. Vi lovede eksempelvis at styrke kernevelfærden, og her er der ligeledes sket mærkbare forbedringer de seneste tre år.

Sundhedsvæsenet er blevet løftet med 5,5 mia. kr. siden valget. Vi har gennemført Kræftplan IV som bl.a. betyder at patienterne får tilknyttet en patientansvarlig læge der står for at kordinere hele behandlingsforløbet. Vi har i dag en kræftbehandling som er på højde med de øvrige nordiske lande. Ligeledes er ældreområdet blevet styrket med to mia. kr. årligt. Det er en vigtig prioritering, fordi der bliver stadig flere ældre, hvoraf mange har brug for ekstra pleje og tryghed på grund af demens.

 

Endelig så lovede vi danskerne at føre en stram udlændingepolitik. Der er gennemført over 100 stramninger på udlændingeområdet. Til sammenligning gennemførte den tidligere regering 45 lempelser. Den konsekvente politik på udlændingeområdet har betydet, at antallet af asylansøgere i 2017 var det laveste i ni år. Til gengæld hjælper vi mere i nærområderne end nogensinde før. Ved at hjælpe i nærområderne når vi de mennesker som har allermindst, samtidig undgår vi at støtte menneskesmuglernes forretningsmodel.

 

Endelig er det også lykkedes at sænke skatten på arbejde, fjerne en række tåbelige afgifter og ikke mindst sætte registreringsafgiften ned på biler, således at familierne bedre har råd til at købe en sikker bil med plads til alle.