Velfærd uden skattestigninger

Af Michael Aastrup Jensen, MF (V), valgt og bosiddende i Østjylland

Dansk økonomi har det rigtig godt. Beskæftigelsen er i top og der er plus på kontoen. Det betyder, at der er penge til at investere i vores fælles velfærd. Det kan lade sig gøre, fordi vi de seneste fire år har ført en stram udlændingepolitik og skåret i ydelserne, således at der er en kontant tilskyndelse til at tage et arbejde. Det er en rimelig prioritering, der har skabt resultater. Helt konkret betyder det økonomiske råderum vi har skabt, at vi frem mod 2025 kan investere 69 mia. i vores velfærdssamfund. Pengene skal blandt andet bruges på flere pædagoger til de ekstra børn der kommer og til bedre ældrepleje til den voksende gruppe af ældre.

Frem mod 2025 vil der være ca. 80.000 flere ældre borgere over 80 år og godt 50.000 flere små børn i alderen 0-5 år. I dag kan vi se, at økonomien er presset i mange kommuner, så derfor er der brug for flere penge til varme hænder. Vi skal også i de kommende år kunne føle os trygge, når vi aflevere vores børn i daginstitution og vores ældre medborgere skal have den hjælp de har krav på. Det er ikke gratis og derfor har vi arbejdet målrettet på at bringe dansk økonomi i en tilstand, hvor der er råd til at investere uden at der skal skrues på skatteskruen.

 

Venstre står nemlig ikke alene med ønsket om at investere i velfærdssamfundet. Socialdemokraterne ønsker at gøre det samme, men forskellen er, at de vil hæve skatterne for at få råd til de nødvendige investeringer. Det vil Venstre ikke. Socialdemokratiet vil hæve skatten for helt almindelige danskere. Samlet set vil de hæve skatten med op til 17,5 mia. kr. Det betyder eksempelvis skat på mobiltelefoner, ekstra skat på iværksættere og en ny skat på boliglån. Det er den forkerte vej for Danmark. Vi skal holde OECD’s næsthøjeste skattetryk i ro, for der er ingen grund til at gå efter førstepladsen i beskatning. Tværtimod så er det fortsat sådan, at der ikke er nogle skatter som er for lave i Danmark.

 

For Venstre er der ingen modsætning mellem skattelettelser og velfærd. Begge dele kan lade sig gøre, hvis man sørger for at have styr på økonomien og er villig til at prioritere. Vi har fra dag ét i regeringen arbejdet for en opstramning af udlændingepolitikken. Det har givet økonomiske resultater og et råderum vi kan styrke velfærdssamfundet med fremover.

 

Med socialdemokraternes slingrekurs på udlændingeområdet, så står det hen i det uvisse om der i fremtiden vil være råd til mere velfærd eller om det blot bliver ved skattestigningerne