Vækstaftalen er skræddersyet til Østjylland

Dagens udmøntning af ”Aftalen om vækst og udvikling i hele Danmark” opfylder to mærkesager som det lokale folketingsmedlem, Michael Aastrup Jensen, personligt har kæmpet for gennem længere tid.

Dagens udmøntning af ”Aftalen om vækst og udvikling i hele Danmark” opfylder to mærkesager som det lokale folketingsmedlem, Michael Aastrup Jensen, personligt har kæmpet for gennem længere tid.

Aftalen betyder blandt andet, at forlystelsesparker ligesom alle andre virksomheder nu kan få godtgjort afgiften på strøm. Det har en enorm betydning for Djurs Sommerland, da parkens mange forlystelser bruger meget strøm. Dette vil reducere Djurs Sommerlands omkostninger og dermed styrke vilkårene for turisme i vores område.

”Det er et virkeligt vigtigt skridt i forhold til at styrke turismeerhvervet lokalt, at attraktioner som Djurs Sommerland nu får mere rimelige elpriser. De er et af områdets vigtigste arbejdspladser og de kan nu koncentrere sig om at udvide med nye attraktioner i stedet for at skulle betale helt urimelige el-afgifter.” – udtaler Michael Aastrup Jensen, MF (V)

Venstre ønsker at gøre op med unødige regler og regulering. Et eksempel på unødig lovgivning har været de rigide regler for, at unge under 18 år ikke må arbejde i lokaler, hvor der bliver serveret alkohol. Hvis bygningen er fredet, har det været umuligt at imødekomme lovkravet, det er eksempelvis tilfældet for den lokale Hvidsten Kro. Med aftalen foreslås det at modernisere restaurationsloven, således at unge fra 15 år må arbejde på serveringssteder, hvor der sælges mad og alkohol, som f.eks. familierestauranter og cafeer.

”Det er et problem, jeg tog op med den tidligere regering uden at der skete noget. Nu bliver der endeligt gjort op med en meget firkantet lovgivning, hvor Hvidsten Kro var kommet i klemme på grund af deres fredede bygninger. Samtidig får alle andre familierestauranter en væsentligt mindre bureaukratisk lovgivning. Derfor er jeg glad for, at Venstre nu er kommet i mål med at gøre livet lettere for de små erhvervsdrivende indenfor turismeerhvervet.” – udtaler Michael Aastrup Jensen, Mf (V)

Endelig lykkedes det med aftalen at etablere en bredbåndspulje målrettet sammenhængende områder af boliger, virksomheder og sommerhusområder med dårlig dækning, hvor teleselskaberne ikke har planer om at forbedre bredbåndsdækningen i de kommende år. Det er en sag, som Michael Aastrup Jensen og Venstre har kæmpet for i den tidligere regeringsperiode. Puljen kommer til at rette op på de steder, hvor der i dag opleves manglende mobildækning i Østjylland.  

For yderligere kommentarer

Michael Aastrup Jensen, MF (V)

Tlf. 61624225