V: Kulturministeren i samråd om terror-tv-station

Venstre kulturordfører Michael Aastrup Jensen er foruroliget over, at terrororganisationen Hamas tv-station skal producere tv i den nye stormoské på Nørrebro, og har derfor kaldt kulturministeren i samråd om spørgsmålet.

Venstre kulturordfører Michael Aastrup Jensen er foruroliget over, at terrororganisationen Hamas tv-station skal producere tv i den nye stormoské på Nørrebro, og har derfor kaldt kulturministeren i samråd om spørgsmålet.

- Jeg er dybt foruroliget over, at en terror-tv-station skal til at virke i Danmark.

- Folkene fra stormoskéen siger, at udsendelserne ikke må være politiske, men det er selv samme TV-station, der i sit børneprogram havde en kanin, som truede med at spise danskerne. Den slags handler ikke om dialog. Det er udelukkende trusler.

Michael Aastrup Jensen har bedt kulturministeren besvare følgende spørgsmål i et samråd i Folketingets Kulturudvalg.

Kulturministeren bedes redegøre for, i hvilket omfang Radio- og TV-nævnet kan skride ind over for den på EU’s terrorliste opførte tv-station Al-Aqsa TV, der har indgået en aftale med Dansk Islamisk Råd om at producere tv i mediecenteret i Rådets nyopførte stormoské på Ydre Nørrebro herunder om det faktum, at tv-stationen Al-Aqsa TV er ejet af terrororganisationen Hamas, i sig selv er tilstrækkeligt til at kunne skride ind overfor tv-station.

Kulturministeren bedes redegøre for, i hvilket omfang Dansk Islamisk Råd kan gøres ansvarlige for indholdet i de udsendelser, som Al-Aqsa TV producerer i stormoskéens mediecenter?

Finder ministeren på baggrund af den konkrete sag, at gældende lovgivning i tilstrækkelig grad kan forhindre fremme af terrorvirksom gennem medierne, eller agter ministeren på baggrund af den konkrete sag at ændre lovgivningen.