Væk med særlige EU-regler

Regeringen præsenterede i sidste uge en landbrugspakke og fortalte, at man vil redde et kriseramt landbrug. Det er dog meget svært at forstå, hvordan regeringen med den ene hånd vil redde landbruget, når regeringen med den anden hånd svækker selvsamme landbrugs vækstmuligheder. Venstre ønsker i stedet målrettet at forbedre rammevilkårene.  

Mange af de danske landmænd har det problem, at de ikke tjener penge. Bankerne har ikke noget imod at låne penge til landmændene, hvis de blot får garanti for, at de kan få dem igen. Det er dog rigtig svært for landmændene at stille den garanti. Det understreger vigtigheden af, at vi forbedrer rammevilkårene, fordi de lige nu forringer danske landmænds muligheder for at have en sund forretning. Der er dog desværre ikke en eneste forbedring af rammevilkårene i regeringens landbrugspakke.

Regeringen forpligtede sidste år Danmark til en ammoniakreduktion på 24 pct. i 2020. Det svarer til fire gange så meget som EU i gennemsnit og kan koste op til 11.000 færre arbejdspladser og 7,5 mia. kr. i tabt eksport. Derudover har Venstre flere gange foreslået at lempe de såkaldte harmonikrav, så de stemmer overens med EU’s niveau. Men regeringen holder fast i overimplementeringen, der pålægger de danske landmænd strammere krav end de øvrige EU-lande. Venstre mener, at de danske svineproducenter skal have lov at holde ligeså mange dyr pr. hektar, som EU tillader det. Det kan øge eksporten med 2,2 mia. kroner og sikre ca. 2.000 nye arbejdspladser. Slutteligt vil jeg nævne de såkaldte randzonekrav, som Venstre gerne vil have afskaffet og erstattet med en mere målrettet lokal indsats der, hvor vandmiljøet rent faktisk er udsat. Det vil regeringen ikke.

Vi har altså en regering, der ikke gør noget ved landbrugets reelle problemer, men i stedet er mere optaget af at agere duks i EU. Danske landmænd skal kunne konkurrere på lige fod med vores naboer. Derfor har Venstre fremlagt en konkret plan for landbruget, hvor vi forbedrer rammevilkårene ved at udfase særlige EU-regler og derudover fjerner randzonekravet.