Tryghed for ansatte i fængslerne

Den grove vold i fængslerne skal stoppes. Det er fuldstændigt uacceptabelt, at ansatte i fængslerne skal være bange for at gå på arbejde.

Det kriminelle miljø er blevet hårdere og det samme er livet i fængslerne. Det er rockere og bandemedlemmer, der bærer ansvaret for at kriminaliteten og livet bag tremmerne er blevet langt mere råt end for år tilbage. Det er en meget uheldig udvikling, og derfor er det afgørende, at vi fra politisk side sætter ind over for dette.    

I løbet af sommeren har der været en stribe sager med fængselsbetjente, der har været udsat for vold og overfald. Derfor er Venstre klar til at sætte hårdt mod hårdt. Fremover skal fængselsbetjentene have lov til at bære peberspray, så de kan forsvare sig i tilfælde af overfald.

Vi skal først og fremmest tænke på de ansattes sikkerhed, og her er peberspray et enkelt, men effektivt redskab til at stoppe et overfald. Samtidig er volden mellem de indsatte stigende, og her er det vigtigt, at fængselsbetjentene har mulighed for at stoppe vold og overfald på svage fanger.

Peberspray gør det ikke alene. Der skal også mere personale i fængslerne, og derfor bliver der i løbet af i år ansat 125 nye fængselsbetjente, samtidig med at der er igangsat en større indsats for at rekruttere flere nye fængselsbetjente.

Endelig så har regeringen præsenteret en såkaldt Respektpakke, der bl.a. indeholder forslag om skærpelse af straffen i forbindelse med overfald på offentlige ansatte. Derudover så skærpes straffen for at true f.eks. fængselsbetjente og deres pårørende – også når det sker udenfor fængslets mure eller i fritiden.

For Venstre er det helt afgørende, at vi har et trygt samfund, hvor ingen skal frygte for sig selv eller deres familie blot fordi de passer deres arbejde. Sker det alligevel, så er det vores pligt at gribe hurtigt og kontant ind.