Trekløverregeringen er klar til at tage fat

Danmark har fået en ny regering, og nu sættes alle sejl til for at kunne levere resultater der kan mærkes. Vi har et klart mål om, at det skal være billigere at være dansker. Vi har allerede nedsat registreringsafgiften på biler to gange. Det er noget landets børnefamilier kan mærke, og mange flere vil fremover få råd til at købe en god, miljørigtig og sikker familiebil. 

Samtidig vil regeringen arbejde for en skattereform der har til formål, at det bedre kan betale sig at arbejde. Reformen vil især komme dem med små arbejdsindkomster til gode. Det ændrer dog ikke ved, at vores mål fortsat er, at markant færre skal betale topskat. Regeringen vil desuden øge trygheden for boligejerne ved at fastfryse ejendomsværdiskatten og grundskylden, indtil nye regler for boligskatten er på plads.

Trekløver-regeringen vil føre en stram udlændingepolitik. Omdrejningspunktet for udlændingepolitikken bliver at flest muligt skal hjælpes i nærområderne. En central del af den strategi bliver, at den danske regering sammen med andre EU-lande vil arbejde på at der indføres et nyt asylsystem, der fjerner menneskesmuglernes forretningsgrundlag.

Endelig vil regeringen indføre en såkaldt nødbremse, så vi kan afvise asylansøgere ved grænsen, hvis situationen kommer ud af kontrol. Derudover skal optjeningsprincippet for velfærdsydelser udbredes til flere områder.

Der skal sættes mere håndfast ind mod kriminalitet og derfor skal politiet styrkes yderligere. Det skal igen være sådan, at man som borger føler at politiet har tid til at tage imod henvendelser og anmeldelser. Det har desværre haltet i alt for mange år, men nu får politiet tilført mere mandsskab, således at der er tid og kræfter til at sikre den nære tryghed.

Ofre for seksuelle overgreb skal have bedre muligheder for at opleve, at gerningsmændene får deres straf – også efter mange år. I dag er der alt for mange seksualforbrydere som slipper afsted med deres ugerninger. Det vil vi ændre på med en styrket indsats på området.

En stor del af de indsatte i danske fængsler og arresthuse er udlændinge. I stedet for at de afsoner i danske fængsler på vores regning, så skal afsoningen i langt højere grad ske i hjemlandet. Det frigiver fængselskapacitet, således at danske forbrydere ikke skal vente på at afsone. Afsoningen bør ske med det samme, alt andet er krænkende for retsfølelsen.

Trekløver-regeringen er også godt nyt for os østjyder. Udvidelsen af E45 er med i det nye regeringsgrundlag. Det betyder, at motorvejen bliver udbygget, udover det der allerede er vedtaget. Det er jeg rigtig glad for, for jeg har og vil fortsat arbejde hårdt for, at vi får en udvidelse hele vejen fra Randers til Vejle.