Tillykke til Ungerådet

Repræsentanterne til Ungerådet i Randers kommune er nu blevet valgt ind efter flere uger hvor de unge i Randers har kæmpet om at tage del i vores lokale samfundsdebat. Alle unge mellem 15 og 25 år fra folkeskoler og ungdomsuddannelser i Randers havde muligheden for at blive valgt. Ungerådet er et nyt initiativ i Randers kommune som giver de unge muligheden for at komme med ideer og forslag til det voksne byråd, og kan være med til at forbedre livet for unge i Randers. Det lover godt for Randers og det lover godt for Danmark når unge har lyst til at deltage aktivt i vores lokalsamfund. 

Der er flere grunde til, at ungeinddragelse i lokalsamfundet er vigtigt. For det første er Ungerådet en mulighed for, at de unge kan prøve kræfter med politisk arbejde og få et indblik i hvordan arbejdet i en kommune fungerer. Det kan betyde, at de unge vil involvere sig mere i kommunen og kommunens arbejde. For det andet kan de unge være med til at sætte deres eget præg på byen og bidrage med ideer til, hvordan Randers kan blive en attraktiv by for unge, hvor de unge også har lyst til at bo efter gymnasiet. Det er et problem i dag, at de unge ofte søger mod større byer, og ved brug af Ungerådet kan de unge komme med kreative og konstruktive løsninger på, hvordan Randers kan blive et endnu bedre sted at være for unge mennesker. Derfor er det vigtigt, at de unges stemme i Ungerådet bliver hørt, og at den bliver taget alvorligt i vores lokale samfundsdebat.    

Jeg vil ønske repræsentanterne til Ungerådet i Randers et stort tillykke med valget, og opfordre dem kraftigt til at udnytte den fantastiske mulighed som Ungerådet i Randers er. Jeg ser frem til at se Ungerådet deltage aktivt i den politiske debat i Randers Kommune, og Ungerådet skal være velkommen til at komme til mig, hvis de har spørgsmål jeg skal bringe videre til Christiansborg.