Til kamp mod ekstremismen

Kampen mod ekstremisme og antidemokratiske kræfter i Danmark har desværre aldrig været mere aktuel end nu. Ekstremismen har sit grobund i religiøse forkyndere, som prædiker og vil vores demokrati og grundlæggende frihedsrettigheder til livs. Det er en foruroligende udvikling, der desværre understreger behovet for en ny og strammere lovgivning. Hos Venstre vil vi ikke acceptere, at det danske frihedsfundament bliver undergravet. Derfor har regeringen nu sat flere initiativer i gang for at bekæmpe ekstremismen og for at passe på Danmark og de danske værdier.     

For det første er regeringen nu klar med en model med to lister, der skal sikre, at udenlandske hadprædikanter, som undergraver det danske samfund, så vidt muligt afvises ved grænsen. Den ene liste skal indeholde navnene på udenlandske imamer og andre religiøse forkyndere, der eksempelvis har prædiket til terror og antidemokratiske holdninger. Det betyder, at en udlænding, der er optaget på listen, skal nægtes visum eller afvises på grænsen. Den liste vil være offentligt tilgængelig. Den anden liste skal være en hemmelig observationsliste for religiøse forkyndere, som potentielt kan havne på den offentlige liste. Observationslisten har til formål at skærpe myndighedernes opmærksomhed og forhåndsviden.  

For det andet er et politisk flertal netop blevet enige om to delaftaler, som strammer lovgivningen på to områder. Folkeoplysningsloven ændres, så vi sikrer, at foreninger der aktivt modarbejder vores demokrati og frihedsrettigheder ikke får offentlig støtte. I Danmark har vi ytringsfrihed, men man skal ikke kunne få støtte til eksempelvis skoler, der oplærer børn i ikke at være demokrater. Vi skal ikke være til grin for vores egne penge. Samtidig skal tilsynet med religiøse friskoler skærpes, så vi sikrer, at skoleelever oplæres til at begå sig som borgere i et moderne, demokratisk samfund.

Det danske samfund bygger på vores demokrati og grundlæggende frihedsrettigheder, og det vil Venstre gøre alt for at beskytte. Derfor er det vores mål, at vi med disse tiltag kan sætte en stopper for ekstremismen og anti-demokratiske kræfter i Danmark.