Tidlig og konsekvent indsats mod den hårde kerne

Generelt er ungdomskriminaliteten faldende, men desværre er der stadig en hård kerne af de unge, som begår alvorlig kriminalitet. Der er derfor et stort behov for, at vi så tidligt som muligt, får brudt med den negative spiral for de unge kriminelle. 

Lige nu er det én pct. af de unge, som står for næsten halvdelen af al ungdomskriminalitet. Vi taler ikke bare om cykeltyveri og småhamstring i kiosken, men også om en meget mere alvorlig kriminalitet, der vedrører relation til banderne og andre kriminelle miljøer. Det skal vi have sat en stopper for.

Derfor skal den tidlige og forebyggende indsats styrkes over for alle børn og unge, men det er især den hårde kerne vi skal tage hånd om. De unge som enten har begået eller som er mistænkt for at have begået kriminalitet, skal vi have ekstra fokus på. Når vi sætter tidligt ind overfor børnene og stiller dem til ansvar for deres handlinger, så har vi en reel mulighed for at få dem drejet af den kriminelle løbebane.

Essensen i regeringens udspil er at gøre de unge mere bevidste om, at de gør noget forkert. Der bliver derfor i hver politikreds oprettet et ungdomskriminalitetsnævn, som skal behandle specifikke sager om unge mellem 12-17 år. Nævnene vil komme til at bestå af politi, de sociale myndigheder og repræsentanter fra civilsamfundet, som skal være med til at finde den bedste løsning for den unge. Løsningerne kan være alt fra samfundstjeneste, hvor de unge eksempelvis skal rydde op efter deres eget hærværk, til krav om, at den unge skal passe sin uddannelse.
Regeringens udspil åbner op for en tidlig og mere konsekvent indsats, som skal være med til at tydeliggøre, at den unge har krydset grænsen for hvad der er acceptabel adfærd.

Det kan virke barskt at tale om konsekvenser, når vi taler om børn helt ned til 12 års alderen. Faktum er dog, at den hårde kerne af de unge skal have grænser og hjælp til at bryde med det dårlige miljø de er endt i. Derfor skal der også et større fokus på forældreinddragelse, hvor forældrene kan forpligtiges til at deltage i møder i ungdomskriminalitetsnævnene. Forældrene skal være med til at tage hånd om deres unge.
Ingen børn skal sættes i fængsel, men der skal gøres en ekstra indsats overfor den hårde kerne af unge kriminelle.