Tid til forandring

Debatindlæg d. 6. august Der er enorme forskelle på, hvor effektivt kommunerne bruger skattekronerne. Det viser en undersøgelse, som for nylig blev offentliggjort i Børsen. Den mest effektive kommune er Vejle. Hvis Randers var lige så dygtig som vejlenserne til at få pengene til at slå til, ville hver familie have 15.000-20.000 kr. mere om året – vel at mærke uden mærkbare forringelser af servicen.

Det er måske årets vigtigste undersøgelse, og den burde få borgmesteren samt flertallet i byrådet op af stolene. For hvordan kan det være, at Randers Kommune er så meget ringere end en tilsvarende kommune i Østjylland?

Noget kunne tyde på, at det politiske flertal i kommunen er afgørende. Undersøgelsen – som tager højde for forskelle i kommunernes befolkninger – viser i hvert fald, at fem ud af de ti bedste kommuner ledes af Venstre-borgmestre. Omvendt har syv ud af de 10 dårligst drevne kommuner socialdemokrater for bordenden.  

For Venstre er det helt afgørende, at den offentlige sektor kommer til at køre længere på literen. Med stadigt flere ældre og færre unge bliver der brug for en mere effektiv offentlig sektor, hvis vi skal bevare et højt serviceniveau. Samtidig er vi nødt til at få skatterne ned for at kunne konkurrere med blandt andet Sverige og Tyskland.

At effektivisere den offentlige sektor er imidlertid ikke kun en opgave for Christiansborg. Det er i lige så høj grad en opgave for det kommunale selvstyre at sikre en høj kvalitet for skattekronerne. Det er nemlig i kommunerne, at de nye smarte løsninger skal findes og afprøves. Det kan man ikke gøre fra København.

Netop derfor er kommunalvalget til november så vigtigt. Ambitionen må være, at Randers skal være en af de mest veldrevne kommuner i Danmark, hvor borgerne får noget for skattepengene.

Af samme grund er det tid til forandring i Randers Kommune. Frem for at hænge fast i socialdemokratisk vanetænkning, må der nye løsninger til. Det vil kræve nytænkning og et langt, sejt træk. Lad os starte med et nyt politisk flertal.