Et stærkt sundhedssystem

Venstre lovede før valget at styrke sundhedsområdet, og det løfte er blevet indfriet. Sundhedsområdet er i Venstres regeringstid blevet løftet markant med 2,4 mia. kr. med finansloven for 2016. Derudover indebærer en ny aftale om regionernes økonomi, at sundhedsområdet bliver sikret 200 mio. kr. for 2017, som kommer oveni de 300 mio. kr. der allerede er blevet lovet. Sundhedsområdet er nemlig højt prioriteret hos Venstre. Et stærkt sundhedssystem er nemlig hele kernen i det danske velfærdssamfund og er med til at sikre en tryghed til gavn for både borgere og pårørende.

Helt konkret har Venstre sat en række initiativer i gang, der skal løfte indsatsen i det danske sundhedssystem. Blandt andet retten til hurtig udredning samt et system for handlingsplaner til ældre medicinske patienter er blevet indført, og behandlingsgarantien på 30 dage blevet genindført. Derudover er det faglige forarbejde med en Kræftplan IV blevet igangsat, og 470 millioner kroner lagt til side fra 2016 – 2019 til en national handlingsplan for demens. Handlingsplanen vil indeholde nye tiltag på sundheds- og socialområdet, som skal hjælpe borgere med demens og deres pårørende.

Med regeringens indsats på sundhedsområdet er der derfor sikret gode rammer for det danske sundhedssystem. Man kan som dansker føle sig tryg, hvis uheldet rammer, og man bliver syg, eller hvis man som ældre har brug for hjælp.