Styrk indsatsen mod piratkopiering

Tiden er inde til at sætte hårdere ind over for netpirateri og krænkelser af ophavsretten. På daglig basis sker der et utal af downloads fra ulovlige platforme, hvilket rammer kunstnere og virksomheder på deres levebrød. Det er på alle måder uacceptabelt, hvorfor indsatsen mod piratkopiering skal skærpes betydeligt.

I den forbindelse er det prisværdigt, at rigsadvokaten lægger op til en styrket indsats på området. Spørgsmålet er dog, om det er nok i en tid, hvor lovløse tilstande hersker visse steder på internettet.

En anden og bedre løsning er formentlig etablering af en taskforce, som målrettet bekæmper IPR-kriminalitet (Intellectual Property Rights).

Mangler den nødvendige rutine

Bekæmpelsen af piratkopiering og lignende forbrydelser er i dag primært en opgave for den enkelte politikreds. Den enkelte politikreds har imidlertid vanskeligt ved at opbygge den nødvendige rutine i forhold til IPRkriminalitet.

Når den nødvendige ekspertise ikke er til stede i politiarbejdet, betyder det i praksis, at mange sager ikke håndteres tilfredsstillende. Det ses blandt andet ved, at mange sager enten trækkes i langdrag eller måske slet ikke tages op. Konsekvensen er, at rettighedshaverne selv må afsætte ressourcer til at håndhæve ophavsretten, og det er langtfra nogen nem opgave.

Eksempelvis er den danske film "Skytten" blevet downloadet ulovligt over 160.000 gange på et kvartal. Samtidig har filmen blot solgt omkring 40.000 enheder lovligt i den tilsvarende periode. Forhold som disse er dybt problematiske, idet kunstnere bruger mange penge på at producere f. eks. film og musik.

Iøjnefaldende svensk succes En specialenhed, som arbejder konsekvent med IPR-kriminalitet, vil udgøre en markant forbedring af den nuværende situation. Det medfører nemlig, at politifolk og anklagere kan opbygge de relevante kompetencer via deres daglige, operationelle arbejde med IPR-sager.

Samtidig slipper de enkelte politikredse for at skulle begynde forfra, hver gang en ny sag opstår. Alt i alt vil det betyde, at politiets ressourcer benyttes på en mere effektiv måde, end tilfældet er i dag.

At en taskforce vil styrke rettighedshaverne og svække de kriminelle bagmænd, vidner erfaringer fra udlandet om. Således har den svenske IPR-specialenhed været en iøjnefaldende succes. Det underbygges blandt andet af, at antallet af domme er steget mærkbart over en ganske kort årrække. Derudover har Londons politi i år etableret en lignende taskforce, som på kort tid har skabt resultater.


Specialenhed er løsningen

En væsentlig forklaring på de positive effekter i udlandet er, at specialenhederne har kunnet levere en styrket efterforskningsindsats. Det kommer til udtryk i form af bedre bevismateriale og i sidste ende flere opklarede sager. Med andre ord taler meget for, at en specialiseret taskforce på dansk grund vil blive en succeshistorie.

Indsatsen imod piratkopiering og ophavsrettighedskrænkelser må opprioriteres. Det er på tide, at vi siger fra og skærper kursen over den organiserede kriminalitet. 

Derfor er det næppe nok med mindre justeringer af den hidtidige kurs. Løsningen er formentlig en anden: Nemlig en taskforce, som kan sætte massivt ind over for IPR-kriminalitet.

En specialenhed, som arbejder konsekvent med IPR-kriminalitet, vil udgøre en markant forbedring af den nuværende situation.