Strammere regler for at få dansk statsborgerskab sikrer motiverede nye danskere

Regeringen har indgået en bred aftale om strammere regler for at opnå dansk statsborgerskab. Det er et effektivt tiltag, som sikrer, at ansøgere, som opfylder kravene er dedikerede og parate til at blive en integreret del af det danske samfund. Aftalen er indgået bredt henover midten i samarbejde med Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Socialdemokraterne, hvilket vidner om, at sund fornuft går forud for blokpolitik.

Først og fremmest bliver sprogkravene hævet, så der fremover skal bestås en test på et højere niveau end tidligere. En del af at blive en integreret del af det danske samfund indebærer, at man kan tale og forstå sproget. Derudover bliver der indført en udvidet indfødsretsprøve. Den tidligere statsborgerskabsprøve på 30 spørgsmål erstattes med en prøve med 40 spørgsmål, hvoraf minimum 32 spørgsmål skal besvares korrekt. Prøven skal sikre, at ansøgeren har kendskab til dansk kultur, historie og generelle samfundsforhold i vores kongerige. Derudover hæves selvforsørgelseskravet, så ansøgere skal have været selvforsørgende i 4 ½ år inden for de seneste 5 år. På den måde sikrer vi selvstændige og uafhængige nye danske statsborgere til gavn for dem selv og vores fælles samfund. 
Regeringen ønsker, at Danmark skal være et åbent land for dem, der kan og vil. Vi byder gerne udlændinge velkomne til at arbejde eller være sammen med en ægtefælle, hvor det ikke udgør et problem for hverken integrationen eller statskassen. Derfor stilles der også nogle krav, som eksempelvis de hævede sprogkrav. At være en integreret del af det danske samfund, og dét at kunne kalde sig selv for dansker, forudsætter eksempelvis, at man kan tale og forstå sproget. Danmark skal derimod være et lukket land for dem, der ikke vil. Desværre er der eksempler på udlændinge, som gerne vil til Danmark, men som ikke vil lære sproget eller anerkende danske værdier så som demokrati samt ytrings- og religionsfrihed. De ændrede regler for at opnå statsborgerskab skal i højere grad end tidligere sikre, at de udlændige, som ikke vil Danmark, heller ikke får lov.
Endnu en gang tager regeringen ansvar og udviser handlekraft. Det ser lyst ud for Danmark, og regeringen fortsætter arbejdet for at få Danmark på rette spor. Denne aftale er endnu et skridt på vejen.

Af Michael Aastrup Jensen, MF (V)