Strammere krav og danske værdier skal være bærende i tildeling af dansk statsborgerskab

Det danske statsborgerskab er noget helt særligt og et kæmpe privilegium. For mig har det gennem flere år været en klar ambition at få strammet kravene for tildeling af statsborgerskabet. Med aftalen sikrer vi bl.a., at kriminelle udlændinge fremover ikke kan søge om dansk statsborgerskab. Vi strammer også skruen for dem, der har begået socialt bedrageri. Fremover vil der være langt mere fokus på danske værdier bl.a. med en indfødsretsprøve, som vil rumme spørgsmål om grundlæggende, danske værdier som ligestilling og ytringsfrihed. Det er basale og fair krav at stille til danske statsborgere.

For mig har det længe været en ambition at vi fik stramme reglerne op. Flere eksempler har vist at det for nogle, har været alt for nemt at få dansk statsborgerskab. Det gør vi op med nu. Kan man ikke indordne sig i det danske samfund og følge de love og regler der gælder, har man også vist, at man ikke skal have det privilegium at kunne kalde sig dansk statsborger.

 

Efter pres fra Venstre vil personer, der er idømt en betinget eller ubetinget dom, fremover være udelukket fra at få dansk statsborgerskab. Samtidig har vi med aftale forpligtet regeringen til undersøge muligheden for frakendelse af dansk statsborgerskab på grund af kriminalitet. Derudover indføres et nyt beskæftigelseskrav, så en ansøger som udgangspunkt skal have været i ordinær fuldtidsbeskæftigelse i mindst tre år og seks måneder inden for de seneste fire år, forud for tildeling af statsborgerskab.

Alt for mange sidder fortsat på passiv forsørgelse og nyder godt af de muligheder som det danske samfund giver. Her er der fortsat en stor forskel på regeringens og Venstres politik på området. For mig er det indlysende at man ikke kan være dansk statsborger, hvis man ikke bidrager til det danske samfund, og slet ikke hvis man begår kriminalitet eller ikke ønsker at forsørge sig selv. Med aftalen er vi derfor kommet et godt stykke ad vejen, så må tiden vise om vi endnu en gang skal have strammet kravene.

Recent responses