Stil krav til Gellerup

Det danske samfund skal trække en streg i sandet og vise, at hvis man vil bo i Danmark, må man også acceptere danske normer og værdier.

Gellerup trækker for tiden overskrifter igen. For første gang har en dansk folkeskole, Tovshøjskolen, kun tosprogede børn. Samtidig var der for nylig fokus på Langkjær Gymnasium, hvor en del af eleverne er draget i hellig krig i Syrien.

En inspiration de har fået igennem miljøet omkring moskeen på Grimhøjvej.

På trods af mange millioner i velmenende støttekroner fra både EU og kommunen er Gellerup i højere og højere grad blevet til et parallelsamfund. Man blander sig ikke med andre og holder sig til sine egne.

Et negativt omdrejningspunkt er moskeen på Grimhøjvej. Meget tyder på, at det er her de unge får inspiration til at tage til Syrien. Af de 27 fra Aarhus, der er draget til Syrien, har 22 af dem haft deres gang i moskeen på Grimhøjvej. En lind strøm af islamistiske prædikanter huserer i moskeen, hvilket selv sagt hiver de unge længere og længere væk fra det danske samfund.

Det trak store overskrifter, da det kom frem, at Tovshøjskolen nu kun har tosprogede elever. Hvordan man end vender og drejer det, så betyder det, at Tovshøjskolen ikke kan løfte de opgaver, som folkeskolen er sat i verden til at løse.

Folkeskolen er ud over at være et sted for læring også et sted, hvor man indføres i danske værdier som demokrati, tolerance, frisind og frihed. Det kan ikke lykkes, hvis der kun er elever med ens egen baggrund i folkeskolen, i tilfældet Tovshøjskolen primært muslimsk baggrund.

Venstre støtter, at der er frit valg på skoleområdet i Aarhus; det skaber en sund konkurrence mellem skolerne, så løsningen er ikke at fjerne det frie skolevalg. Problemet er desværre meget mere dybtliggende.

Det danske samfund skal trække en streg i sandet og vise, at hvis man vil bo i Danmark, er man også nødt til at acceptere danske normer og værdier. Gellerup er desværre blevet et eksempel på, hvordan integrationen er slået fejl. Det er et eksempel på, at kommunale medarbejdere, EU-støtte og projektmageri ikke er vejen frem. I takt med at pengene er strømmet til Gellerup, er problemerne rent faktisk kun blevet værre.

I stedet bør vi forfølge en helt anden strategi. Vi bør i langt højere grad stille krav, især til forældrene. Alt for ofte får forældrene lov til at dække sig ind under en offertilgang.Det nytter bare ikke noget, når deres sønner kommer hjem fra Syrien som radikaliserede islamister.

Så har de pludselig mulighed for at sætte grusom handling bag det formørkede sludder, de bliver fyldt med i miljøet omkring moskeen på Grimhøjvej.

Danmark har brug for indvandring, og Danmark har brug for de mange, der gerne vil bo og arbejde her. Ingen tvivl om det. Problemet er de parallelsamfund, der er opstået i f. eks. Gellerup. Det må og skal bremses; desværre har mange års naivitet og godtroenhed gjort opgaven nærmest uoverstigelig.

Venstre er klar til at tage fat på at vende udviklingen i eksempelvis Gellerup, men det kræver, at regeringen og kommunen er klar til at spille med.

I takt med at pengene er strømmet til Gellerup, er problemerne rent faktisk kun blevet værre.