Socialdemokratisk plattenslageri om pension

Af Michael Aastrup Jensen, MF (V), valgt og bosiddende i Østjylland

Socialdemokraterne bedriver politisk plattenslageri på spørgsmålet om tidlig pension til nedslidte på arbejdsmarkedet. For Venstre er der ingen tvivl om, at nedslidte ikke skal være på arbejdsmarkedet. Hvis man ikke kan arbejde, så skal man have mulighed for en ordentlig form for tilbagetrækning. Det findes med seniorpensions-ordningen, og vi er åbne overfor, om den skal justeres eller forbedres.

Imidlertid er det, som Socialdemokraterne har forslået, ikke ordentligt. Eksempelvis er sygeplejerskerne og pædagogerne ikke er indbefattet af Socialdemokraternes plan. Dertil kommer, at der kun er anvist finansiering til at 2850 personer kan komme på tidligt pension om året. Det er ganske enkelt at gøre grin med et alvorligt problem.

 

Socialdemokratiet vil afsætte 3 mia. kr. om året til at finansiere deres forslag. Men det koster meget mere. Hvis pensionsalderen for faglærte og ufaglærte f.eks. falder med 2½ år, koster det ca. 4½ mia. kr. i 2025, og det vil koste ca. 10½ mia. kr. i 2035. Det er ganske enkelt uansvarligt, at fremlægge den slags forslag og med fuldt overlæg være ligeglad med finansieringen. Der er en regning, som skal betales, med mindre Socialdemokraterne har tænkt sig at løbe fra deres løfter, i det øjeblik de Radikale vrider armen om på Mette Frederiksen.  

Socialdemokraterne skylder ærligt talt at komme med nogle klare svar på, hvad det forslag, partiet selv har fremlagt, egentlig indeholder? Hvor mange år skal man have været på arbejdsmarkedet for at få ret til at trække sig tidligere? Hvem skal forslaget gælde? Og hvem skal det ikke gælde? Mette Frederiksen skylder danskerne klare svar. Det er vigtigt, at det er ro omkring vores pensionssystem, således at man ved, hvad man har at regne med. Med det forslag som Socialdemokraterne har præsenteret, så er der rejst mange flere spørgsmål end svar. De fleste vil gerne have mulighed for at kunne planlægge deres pension i god tid og vide, hvad de har at gøre med, når arbejdslivet lakker mod enden. Jeg vil derfor gerne arbejde for at vi får forbedret senior-pensionsordningen, således at det bliver en holdbar model, hvor der er finansiering nok, og hvor det bliver for dem, der har brug for det. Det kræver et gennemarbejdet forslag og ikke blot nogle luftige overskrifter i forbindelse med en valgkamp.