Slut med patienter på gangene

Venstre gik til valg på at løfte kvaliteten i sundhedsvæsenet. Et af de helt store problemer gennem de seneste år har været overbelægningen på vores sygehuse. Det har bogstaveligt talt betydet, at patienterne har ligget på gangene, og det kan vi ganske enkelt ikke være bekendt. Regeringen vil derfor bruge 400 millioner kroner på en akutpakke mod den massive overbelægning på sygehusene.

Pengene er øremærket over de kommende fire år, dog skal 220 millioner kroner gives som en saltvandsindsprøjtning til sygehusene allerede i år. Indsatsen overfor overbelægning på sygehusene er en del af finanslovsaftalen, hvor der i alt blev afsat 1,2 milliarder kroner til at forbedre forholdene for de ældre medicinske patienter.

Det står så grelt til, at en række afdelinger på landets sygehuse har oplevet, at der har været overbelægning næsten halvdelen af året. Det er naturligvis stærkt uholdbart både for patienter og personalet. 

Det skal være slut med at patienterne møder fortravlede læger og sygeplejersker på afdelinger med massiv overbelægning, hvor der ikke er tid og kræfter til at tage sig ordentligt af de syge, og hvor de risikerer at blive parkeret i en seng på gangen. Sådanne oplevelser er med til at øge utrygheden, og det er det sidste man har brug for i en situation, hvor man samtidig kæmper med at komme til hægterne igen.

For at imødegå alt dette, skal der ansættes mere personale på navnligt de medicinske sengeafsnit. Samtidig er det mindst ligeså afgørende, at arbejdet på sygehusene bliver organiseret mere effektivt. Det sker faktisk allerede på en række sygehuse, og derfor skal de gode erfaringer med at ansætte en såkaldt ”flow-koordinator” udbredes til resten af de danske sygehuse. Endelig så skal der sættes ind over for den praksis hvor kommunerne forsømmer at hente deres færdigbehandlede patienter hjem. Det er både dyrt for sygehusene og uværdigt for patienterne.