Seniorstyrken skal aktiveres

Dansk Industri er kommet med et virkelig godt forslag der også bakkes op af Dansk Metal og 3F. 

Det går i al sin enkelthed ud på, at de ældre der fortsat er friske, og som ønsker at give et nap med på arbejdsmarkedet, kan få fordoblet deres efterlønspræmie, hvis de fortsætter med at arbejde til folkepensionsalderen. På den måde vil udbuddet af arbejdskraft blive forøget med 8000 personer allerede i 2022. Når fradraget fordobles er det kun en god forretning for den enkelte medarbejder, men også for vores offentlige finanser og bruttonationalprodukt. En ekstra indsats for en rask og rørig medarbejder vil forøge vores BNP med 7 mia.kr og de offentlige finanser med 900 mio.kroner, hvis beregningerne viser sig at være korrekte. Det vil betyde at vi som samfund står stærkere både nationalt og i konkurrence med udlandet.

I Østjylland har mange virksomheder hårdt brug for arbejdskraft og seniorerne er fortsat en værdifuld del af vores arbejdsstyrke. De har i mange år udgjort rygraden af dansk erhvervsliv og er ofte specialister på deres område. Hvis erfaringen fra drejebænke kan fortsætte lidt flere år, vil Danmark og virksomhederne fortsat stå stærkt i konkurrencen med udlandet. Derfor har vi i Venstre også bedt finansministeren om at sætte forslaget på finansloven, således vi får åbnet op for muligheden hurtigst muligt. For når både medarbejder og virksomhed får gavn af ordningen, har vi fundet en løsning der gør alle rigere og sikre at dem der kan og vil, også får lov til at arbejde længere, uden at de bliver modregnet. De mange aktive seniorer der er i Danmark skal naturligvis have tilbuddet, og jeg er sikker på at mange vil takke ja. Derfor håber jeg også at finansministeren lytter til partierne i Folketinget, og præsenterer det i deres finanslovsudspil til efteråret.

 

 

Recent responses