Regeringens reformplan løser ikke det akutte problem i erhvervslivet

Det går godt for dansk erhvervsliv og økonomien buldrer der ud af, men vi er nødt til at skaffe flere hænder og det haster. Der er mangel på arbejdskraft i flere brancher. Hjulene går i stå, hvis ikke danske virksomheder har adgang til de hænder og hoveder, som de har brug for. Det koster dansk vækst.

Og det svækker muligheden for at prioritere vores fælles velfærd og den grønne omstilling nu og på lang sigt. Med andre ord får vi færre penge til velfærd, hvis ikke vi nu sætter ind med en reform der sikre virksomhederne har de hænder de har brug for.

Den socialdemokratiske regering fører en politik, der svækker beskæftigelsen. Siden de overtog regeringsansvaret i 2019, har de hevet mere end 10.000 personer ud af arbejdsmarkedet. Det betyder en reduktion i velstanden på 14 mia.kr, svarende til cirka 10 gange det beløb som regeringen har lagt op til der skal forhandles om i finansloven. Selvom vi hilser udspillet om lavere dimittendsats velkommen, er det alligevel bemærkelsesværdigt at beskæftigelsesministeren d.28 november 2019 på et spørgsmål om, hvor mange midler der anvendes på at få dimittender i arbejde stillet, af Venstre i forsknings- og uddannelsesudvalget, skrev følgende: Jeg vil gerne understrege, at det ikke er regeringens holdning, at der skal skæres i dagpengesatsen for dimittenderne. Det kan gøres mere intelligent.

Regeringens udspil til at få flere i arbejde rummer fine elementer, men det kan ikke stå alene, og derfor er det nødvendigt at vi får kigget på, hvordan vi bedst muligt undgår at virksomhederne mangler hænder. Vi har tidligere og fortsætter med løbende at anvise muligheder for at få flere i arbejde, eller fastholde dem der kan og vil arbejde mere. Desværre er regeringen nødt til at se i øjnene, at hvis ikke vi afhjælper det akutte problem, så bliver Danmark markant fattigere.

 

Recent responses