Regeringens kulturelle uland

Siden Helle Thorning-Schmidt blev statsminister, har der ikke hersket den store tvivl om, at kulturområdet har haft én altoverskyggende kæledægge: København. Det ser vi også på regeringens seneste finanslovsudspil.

Mens den københavnske kulturarv blomstrer og får penge som skidtfisk, går det den anden vej for den jyske. Fregatten "Jylland" er langsomt ved at gå i opløsning, fordi der ikke er penge nok til vedligeholdelse af det danske nationalklenodie. 

Siden 1929 og indtil nu har Folketinget ellers støttet den jyske attraktion. Men nu vil regeringen ikke hjælpe med den nødvendige renovering af det gamle skib. Det betyder, at det bliver vanskeligt at vedligeholde den jyske kulturarv.

Hvad sker der så? Ja, man kan forestille sig, at des mere man sparer på vedligeholdelsen, des dyrere bliver det på længere sigt. Og vi har jo før set Fregatten "Jylland" gå i glemmebogen, fordi der ikke var råd til restaureringer.

Også projektet Aarhus som europæisk kulturhovedstad 2017 er i fare for regeringens københavneri. Folkene bag projektet har endnu ikke modtaget et svar fra ministeren om, hvor mange penge projektet får stillet til rådighed. Og derfor kan det af gode grunde ikke løbe ordentligt af stablen. Det er uhørt, at et kæmpeprojekt som det i Aarhus skal stå i stampe, fordi regeringen ikke kan melde klart ud. Om regeringens udmelding trækkes i langdrag, fordi projektet ikke foregår i København, kan man efterhånden kun frygte.


Dårlig prioritering

De Radikales kulturordfører, Marlene Borst Hansen, siger til Kulturen på News 6/ 9, at »hvis de gav penge til alle, der skrev et brev til dem, kunne de fylde en hel finanslov«. Dertil føjer hun, at »der er heller ikke penge til Fregatten "Jylland"«. Det virker mest af alt som en dårlig prioritering fra regeringens side og viser endnu en gang dens forkærlighed for København. Fregatten "Jylland" har jo næsten lige så mange besøgende som kunstmuseet Arken i Ishøj ved København.

Forskellen på de to er blot, at Arken modtager ca. 28 mio. kr.

mere i statsstøtte om året. Det viser jo om noget, at regeringen mener, at den københavnske kulturarv er mere værd på papiret.

Kulturministeren må træde i karakter og vise sig som hele landets kulturminister. Skabe noget rimelighed i fordelingen af midler mellem København og resten af landet, for man skal ikke glemme, at kulturen på finansloven ikke kun betales af folk fra København og Sjælland, men også af jyder. Derfor skal der selvfølgelig også være en rimelighed i fordelingen.