Regeringens klimaaftale truer arbejdspladser

Danmark har brug for flere arbejdspladser, og vi vil være med til at skabe dem. Regeringens ny klimaaftale trækker i den stik modsatte retning med flere byrder på erhvervslivet i et klimakapløb, hvor Danmark nærmest er mutters alene helt i front.

Socialdemokraterne og de radikale vil sammen med de øvrige partier bag aftalen øge kravet til den danske CO2-reduktion yderligere. Det vil skade vores konkurrenceevne og kan i sidste ende tvinge danske arbejdspladser til lande, hvor kravene ikke er nær så høje. 

Landbruget vil blive den helt store taber i regeringens kamp for at cementere sin position som klimaduks. En arbejdsgruppe fremlagde i sommer et digert katalog over afgifter og nye regler, der kan være med til at begrænse udledningen af CO2. Her finder vi bl.a. forslag om at sænke kvælstofnormen og hæve afgifterne på kunstgødning yderligere. Begge dele vil gøre det dyrere at drive landbrug i Danmark. I en tid, hvor en række slagteriarbejdspladser nærmest står med det ene ben over grænsen, vil det selvsagt være galimatias, hvis regeringen presser landbruget yderligere.  

I kataloget fra i sommer lå der også forslag om at afskaffe befordringsfradraget og indførsel af såkaldt roadpricing. Begge dele vil gøre det dyrere at være dansker. For en bilist med 30 kilometer til arbejdet vil en afskaffelse af befordringsfradraget indebære et skattesmæk på 5000 kroner om året. Roadpricing vil ligeledes være en skat på alle, der bor uden for de store byer med langt i bil til job.  

Regeringen vægter imidlertid sin egen status som international klimaduks langt højere end almindelige menneskers daglige udfordringer med en stram økonomi og en presset hverdag, der skal hænge sammen. På de bonede gulve handler det derimod om at overbyde de andre i CO2-reduktioner frem for at skele til, hvad der er realistisk og sund fornuft.  

Arbejdspladser og klimapolitik skal gå hånd i hånd. Alternativt vil produktionen blive for dyr og arbejdspladserne flytte til udlandet, hvor produktionen i dag er mindre klimavenlig. Det er både skidt for klimaet og ikke mindst for alle dem, der mister deres jobs.  

Venstre vil kæmpe for flere arbejdspladser. Det gør vi ikke med flere skatter og højere afgifter på erhvervslivet. Tværtimod skal vores virksomheder have bedre vilkår, så de kan skabe flere jobs til glæde og gavn for Danmark.