Regeringen svigter kontanthjælpsmodtagerne

Det skal kunne betale sig at arbejde. Desværre har regeringen gjort det langt mindre attraktivt at forsøge sig selv frem for at leve på kontanthjælp. Konsekvenserne ser vi nu, hvor antallet af par på kontanthjælp er steget voldsomt.

Vi indførte en række ordninger, der skulle forhindre, at vores svageste endte i al evighed på offentlig forsørgelse langt fra arbejdsmarkedet, gode kollegaer og noget at stå op til. Socialdemokraterne, SF og De radikale afskaffede imidlertid alle initiativerne, da de kom til magten i 2011.

To et halvt år efter var der ikke mindre end 2000 flere ægtepar, hvor begge var på kontanthjælp. Tallene fra Beskæftigelsesministeriet taler deres tydelige sprog om en regering, der har givet op og foretrækker at vende det blinde øje til en gruppe borgere, der er overladt til sig selv på skatteydernes regning.

Da regeringen afskaffede vores ordninger som kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen, steg den ydelse en række grupper var berettigede til, og eksperter påpeger, at højere ydelser gør det mere attraktivt at vælge den passive forsørgelse frem for lønnet beskæftigelse.

Det er sørgeligt, at så mange flere børn skal vokse op med en mor og far, der kan ligge på sofaen hele dagen. Ser man imidlertid alene på familiens økonomi, er det ikke svært at forstå, at de kan have vanskeligt ved at rejse sig igen. For et kontanthjælpspar med børn skal den ene finde sig et job med en løn på 35.000 kroner, hvis familien skal have 1000 kroner mere til sig selv om måneden. Det siger sig selv, at det næppe er på dette lønniveau en person på kontanthjælp starter, hvis hun får et job.

Årsagen er regeringens fejlslagne politik, hvor man har åbnet de offentlige kasser for dernæst at vende ryggen til alle dem uden for arbejdsmarkedet. Det lugter måske af gavmildhed men Danmark har ikke råd til ødsle med skattekronerne og parkere en masse mennesker i den arbejdsdygtige alder på livslang offentligforsørgelse. Derfor skal vi genindføre kontanthjælpsloftet, 225-timersreglen og de øvrige ordninger, så vi kan få flere i beskæftigelse.