Regeringen styrker erhvervsuddannelserne

Der er brug for flere håndværkere, og unge der vil specialisere sig indenfor et erhverv. Der er behov for unge der uddanner sig til tømrer, industritekniker, ingeniører og murer. Vi skal prioritere erhvervsuddannelserne. Derfor afsætter regeringen 150 mio. kr. til erhvervsuddannelserne i 2018. 

De afsatte penge vil være med til at styrke fagligheden på erhvervsskolerne, så vi i højere grad har erhvervsuddannelser der er formet til fremtidens arbejdsmarked. Det fremtidige arbejdsmarked stiller høje krav til digitalisering, automatisering, udvikling og en stor inddragelse af teknologi. Et arbejdsmarked som konstant udvikler sig, stiller krav til, at vi som politikere vægter erhvervsuddannelserne højt. Derfor har vi de seneste år afsat penge til bedre maskiner og udstyr på skolerne, så eleverne har de bedste vilkår for at få en uddannelse af højeste kvalitet. Samtidig har vi styrket muligheden for at komme i praktik, da vi sidste år sikrede 10.000 praktikpladser. Regeringen og Venstre prioriterer dermed i høj grad erhvervsskolerne og kvaliteten i uddannelserne. Det er vigtigt at erhvervsuddannelserne har de samme forudsætninger som universitetsuddannelserne, da der er lige så hårdt brug for en læge som en murer i det danske samfund.

 

En kvalitetssikring er førsteprioritet, men der er også behov for at forbedre erhvervsuddannelsernes image. Derfor arbejder vi for at sidestille erhvervsuddannelserne med de akademiske uddannelser, ved at stille nye adgangskrav til kommende elever. Vi får dermed styrket fagligheden i erhvervsskolerne. Samtidig er det yderst vigtigt, at vi får gjort op med den opfattelse, at erhvervsuddannelserne er mindre vigtige end andre uddannelser. Der er ingen uddannelse, der er vigtigere end andre. Vi har brug for forskellige typer af erhverv i det danske samfund. På denne måde bliver vi et stærkere og rigere samfund, hvor alle udnytter deres kompetencer på bedst mulig måde.