Regeringen rammer skævt med deres nye udspil til en grøn skattereform!

I to år har vi i Venstre presset på for at få den socialdemokratiske regering til at fremlægge et udspil til en grøn skattereform, der også indeholder en CO2-afgift.

Det er langt om længe sket. Eksperter har i årevis advokeret for fornuften ved en CO2-afgift, som også er den mest omkostningseffektive måde at nå vores klimamål på, og derfor ærgrer det mig, at regeringen har nølet så længe med forslaget.

Problemet er så bare, at regeringens udspil rammer helt skævt og har store risici forbundet. Først og fremmest giver den en øget skattebyrde til virksomhederne, hvilket ikke bidrager til et stærkere erhvervsliv – tværtimod. En øget skattebyrde vil gøre det mere attraktivt at flytte sin virksomhed til udlandet, hvor CO2-udledningen vil være endnu større, fordi mange europæiske lande er længere bagud end vi er.

Klimaproblemerne er globale, og derfor er det vigtigt at vi tænker udover Danmarks grænser, når vi skal forsøge at løse dem – vi skal ikke blot skubbe problemerne til vores nabolande. I modsætning til den socialdemokratiske regering, ønsker vi at give et incitament til virksomhederne, og dermed en reel mulighed for at omstille produktionen. Virksomhederne skal ikke bare pålægges endnu en afgift, som regeringen lige nu pønser på at gøre. De skal have de rette værktøjer og hjælp til, hvordan en grønnere produktion kan gavne dem på sigt og gøre dem mere konkurrencedygtige. Det arbejder vi på at sikre i de kommende forhandlinger. Slutteligt er det allervigtigst for mig, at denne grønne skattereform kommer til at gøre Danmark rigere, friere og grønnere.

For mig indebærer det helt konkret, at vi har en CO2-afgift som hovedmotor, en styrkelse af de danske virksomheders muligheder for at skabe grøn vækst i et internationalt regi, en forstærket konkurrenceevne som følge heraf og slutteligt, at vi sikrer væksten og arbejdspladser i hele Danmark. Det bliver en stor opgave - men det er den grønne skatteform, som jeg på vegne af det østjyske erhvervsliv vil kæmpe for. 

Recent responses